تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
دانش و فناوری

بزرگ‌ترین هواپیمای جهان به زودی پرواز می‌کند

قرار است بزرگ‌ترین هواپیمای جهان، تابستان امسال به پرواز درآید.

مسؤولان شرکت «ستراتلانج» که این هواپیما را ساخته اند، می‌گویند که هم اکنون آنان روی بخش‌هایی این هواپیما که تاکنون ساخته نشده اند، کار می‎کنند.

به گفتۀ این مسؤولان، تاکنون این هواپیما از دو آزمایش فضایی موفقانه بدر آمده و قرار است سه آزمایش دیگری را نیز سپری کند.

آزمایش‌های باقی مانده اما قرار است با سرعت بیشتری انجام شوند؛ در آخرین آزمایش، سرعت این هواپیما ۷۴کیلومتر درساعت بود.

به گفتۀ مسؤولان شرکت ستراتلانج، قرار است در آزمایش‌های‌‌ بعدی، سرعت این پیما تا ۱۳۰ و ۲۲۰کیلومتر در ساعت، برسد.

اگر این آزمایش‌ها موفقانه انجام شوند، مسؤولان شرکت ستراتلانج، تصمیم دارند بزرگ‌ترین هواپیمای جهان را در تابستان سال جاری میلادی، به پرواز درآورند.

دانش و فناوری

بزرگ‌ترین هواپیمای جهان به زودی پرواز می‌کند

این هواپیما از دو آزمایش هوایی که در مرکز فضایی در کالیفورنیایی امریکا صورت گرفته اند، با موفقیت بدر آمده است.

Thumbnail

قرار است بزرگ‌ترین هواپیمای جهان، تابستان امسال به پرواز درآید.

مسؤولان شرکت «ستراتلانج» که این هواپیما را ساخته اند، می‌گویند که هم اکنون آنان روی بخش‌هایی این هواپیما که تاکنون ساخته نشده اند، کار می‎کنند.

به گفتۀ این مسؤولان، تاکنون این هواپیما از دو آزمایش فضایی موفقانه بدر آمده و قرار است سه آزمایش دیگری را نیز سپری کند.

آزمایش‌های باقی مانده اما قرار است با سرعت بیشتری انجام شوند؛ در آخرین آزمایش، سرعت این هواپیما ۷۴کیلومتر درساعت بود.

به گفتۀ مسؤولان شرکت ستراتلانج، قرار است در آزمایش‌های‌‌ بعدی، سرعت این پیما تا ۱۳۰ و ۲۲۰کیلومتر در ساعت، برسد.

اگر این آزمایش‌ها موفقانه انجام شوند، مسؤولان شرکت ستراتلانج، تصمیم دارند بزرگ‌ترین هواپیمای جهان را در تابستان سال جاری میلادی، به پرواز درآورند.

هم‌رسانی کنید