تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
ورزش

سفیر اندونیزیا از نماینده‌گان افغانستان در المپیک آسیا ستایش کرد

در آستانۀ آغاز بازی‌های المپیک آسیاه در اندونیزیا، سفیر این کشور در افغانستان با ورزشکارانی‌که به نماینده‌گی از افغانستان در این بازی‌ها شرکت خواهند کرد، دیدار کرد.

عارف رحمان، سفیر اندونیزیا در افغانستان، روز دوشنبه (۱۵اسد) این ورزشکاران را در یک مراسم که در سفارت اندونیزیا در کابل برگزار شده بود، مورد ستایش قرار داد.

سفیر اندونیزیا، ورزشکاران را پیام آوران صلح می‌داند و می‌گوید این ورزش است که می‌تواند کشورها را باهم یکجا بسازد: «ورزش می‌تواند در روابط افغانستان و اندونیزیا نقش بسزایی داشته باشد. ورزشکاران سفیران صلح است و ما امیدوارهستیم که روابط افغانستان و اندونیزیا با رفتن این ورزشکاران بشتر شود.»

در بازی‌ها المپیک آسیایی که قرار است تا نزدیک به بیست روز دیگر با حضور ورزشکاران ۴۶ کشور آسیایی در جاکارتا پایتخت اندونیزیا برگزار شود، به نماینده‌گی از افغانستان ۸۰ ورزشکار در ۱۶رشتۀ ورزشی شرکت خواهند کرد.

حفیظ الله ولی رحیمی، رییس کمیتۀ ملی المپیک و تربیت بدنی افغانستان از آماده‌گی ورزشکاران افغان برای حضور در این بازی‌ها خبر می‌دهد: «نظر به آماده‌گی که ورزشکاران افغانستان برای این رقابت‌‎ها گرفته امیداورم تا بتوانیم نتیجۀ خوب کسب کنیم ورزشکاران ما برای نخستین بار قرنطین شده است که این کار می‌تواند آنان را در میدان مبارزه کمک نماید.»

ورزش

سفیر اندونیزیا از نماینده‌گان افغانستان در المپیک آسیا ستایش کرد

در بازی‌ها المپیک آسیایی که قرار است تا نزدیک به بیست روز دیگر با حضور ورزشکاران ۴۶ کشور آسیایی در جاکارتا پایتخت اندونیزیا برگزار شود، به نماینده‌گی از افغانستان ۸۰ ورزشکار در ۱۶رشتۀ ورزشی شرکت خواهند کرد.

تصویر بندانگشتی

در آستانۀ آغاز بازی‌های المپیک آسیاه در اندونیزیا، سفیر این کشور در افغانستان با ورزشکارانی‌که به نماینده‌گی از افغانستان در این بازی‌ها شرکت خواهند کرد، دیدار کرد.

عارف رحمان، سفیر اندونیزیا در افغانستان، روز دوشنبه (۱۵اسد) این ورزشکاران را در یک مراسم که در سفارت اندونیزیا در کابل برگزار شده بود، مورد ستایش قرار داد.

سفیر اندونیزیا، ورزشکاران را پیام آوران صلح می‌داند و می‌گوید این ورزش است که می‌تواند کشورها را باهم یکجا بسازد: «ورزش می‌تواند در روابط افغانستان و اندونیزیا نقش بسزایی داشته باشد. ورزشکاران سفیران صلح است و ما امیدوارهستیم که روابط افغانستان و اندونیزیا با رفتن این ورزشکاران بشتر شود.»

در بازی‌ها المپیک آسیایی که قرار است تا نزدیک به بیست روز دیگر با حضور ورزشکاران ۴۶ کشور آسیایی در جاکارتا پایتخت اندونیزیا برگزار شود، به نماینده‌گی از افغانستان ۸۰ ورزشکار در ۱۶رشتۀ ورزشی شرکت خواهند کرد.

حفیظ الله ولی رحیمی، رییس کمیتۀ ملی المپیک و تربیت بدنی افغانستان از آماده‌گی ورزشکاران افغان برای حضور در این بازی‌ها خبر می‌دهد: «نظر به آماده‌گی که ورزشکاران افغانستان برای این رقابت‌‎ها گرفته امیداورم تا بتوانیم نتیجۀ خوب کسب کنیم ورزشکاران ما برای نخستین بار قرنطین شده است که این کار می‌تواند آنان را در میدان مبارزه کمک نماید.»

هم‌رسانی کنید