تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
ورزش

سومین بازی ۲۰ آورۀ افغانستان و آیرلند بدلیل بارش باران لغو شد

سومین بازی ۲۰ آورۀ تیم ملی کرکت افغانستان و آیرلند که قرار بود جمعه شب برگزار شود، به دلیل بارش شدید باران لغو شد و برندۀ بازی های ۲۰ آوره، افغانستان اعلام شد. 

این در حالی است که پیش از این، افغانستان توانسته بود آیرلند را در دو بازی ۲۰ آوره شکست بدهد.

قرار است هفتۀ آینده، تیم ملی کرکت افغانستان در سه بازی یک روزه در برابر آیرلند به میدان برود.                           

در سلسله بازی های ۲۰ آوره، حضرت الله زازی به عنوان بهترین بازیکن این بازی‌ها شناخته شد. 

در بازی نخست ۲۰ آوره افغانستان توانست آیرلند را با تفاوت ۱۶ دوش شکست بدهد. 

در بازی دوم نیز افغانستان توانست آیرلند را با تفاوت ۸۱ دوش شکست بدهد.

ورزش

سومین بازی ۲۰ آورۀ افغانستان و آیرلند بدلیل بارش باران لغو شد

قرار است هفتۀ آینده، تیم ملی کرکت افغانستان در سه بازی یک روزه در برابر آیرلند به میدان برود. 

Thumbnail

سومین بازی ۲۰ آورۀ تیم ملی کرکت افغانستان و آیرلند که قرار بود جمعه شب برگزار شود، به دلیل بارش شدید باران لغو شد و برندۀ بازی های ۲۰ آوره، افغانستان اعلام شد. 

این در حالی است که پیش از این، افغانستان توانسته بود آیرلند را در دو بازی ۲۰ آوره شکست بدهد.

قرار است هفتۀ آینده، تیم ملی کرکت افغانستان در سه بازی یک روزه در برابر آیرلند به میدان برود.                           

در سلسله بازی های ۲۰ آوره، حضرت الله زازی به عنوان بهترین بازیکن این بازی‌ها شناخته شد. 

در بازی نخست ۲۰ آوره افغانستان توانست آیرلند را با تفاوت ۱۶ دوش شکست بدهد. 

در بازی دوم نیز افغانستان توانست آیرلند را با تفاوت ۸۱ دوش شکست بدهد.

هم‌رسانی کنید