تازه‌ترین خبرها
تودی خبری

تاکنی: بررسی ثبت شناس‌نامه‌ها در بانک اطلاعاتی کمیسیون انتخابات

اطلاعات دربارۀ شماری ازکسانی که  از شناس‌نامه شان  که در بانک اطلاعاتی کمیسیون مستقل انتخابات ثبت شده اند، در بانک اطلاعاتی اداره ثبت احوال نفوس وجود ندارد.

تا کنون اطلاعات در بارۀ  نزدیک به سه میلیون  تنی که بر شناسنامه‌های شان برچسپ انتخابات نصب شده است، در بانک اطلاعاتی کمیسیون مستقل انتخابات ثبت شده اند.

طلوع نیوز از میان شناس نامه‌هایی که اطلاعات شان در بانک اطلاعاتی کمیسیون مستقل انتخابات ثبت شده اند،  چند شناس نامه را بیرون کشیده  است، اما اطلاعات این شناس نامه‌ها در بانک اطلاعاتی اداره ثبت احوال نفوس پیدا نشدند.

در این برنامه، گرداننده نعمت روان این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است.

روح الله احمدزی، مشاور ارشد و سخن‌گوی اداره ثبت احوال نفوس

گل احمد اعظمی، عضو مجلس سنا

میرزا محمد حق پرست، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات

تودی خبری

تاکنی: بررسی ثبت شناس‌نامه‌ها در بانک اطلاعاتی کمیسیون انتخابات

اطلاعات دربارۀ شماری ازکسانی که  از شناس‌نامه شان  که در بانک اطلاعاتی کمیسیون مستقل انتخابات ثبت شده اند، در بانک اطلاعاتی اداره ثبت احوال نفوس وجود ندارد.

تا کنون اطلاعات در بارۀ  نزدیک به سه میلیون  تنی که بر شناسنامه‌های شان برچسپ انتخابات نصب شده است، در بانک اطلاعاتی کمیسیون مستقل انتخابات ثبت شده اند.

طلوع نیوز از میان شناس نامه‌هایی که اطلاعات شان در بانک اطلاعاتی کمیسیون مستقل انتخابات ثبت شده اند،  چند شناس نامه را بیرون کشیده  است، اما اطلاعات این شناس نامه‌ها در بانک اطلاعاتی اداره ثبت احوال نفوس پیدا نشدند.

در این برنامه، گرداننده نعمت روان این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است.

روح الله احمدزی، مشاور ارشد و سخن‌گوی اداره ثبت احوال نفوس

گل احمد اعظمی، عضو مجلس سنا

میرزا محمد حق پرست، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews