تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
جهان

ایوان دوکه برندۀ انتخابات ریاست‌جمهوری کولمبیا شد

برندۀ انتخابات ریاست‌جمهوری کولمبیا، با توافق‌نامۀ صلح حکومت کولمبیا با شورشیان فارک که در سال ۲۰۱۶ میلادی امضا شد مخالف است و وعده داده که آن را تغییر دهد.

ایوان دوکه، نامزد محافظه کار انتخابات‌ ریاست‌جمهوری کولمبیا در این انتخابات برنده شد.

ایوان دوکه، با بدست آوردن ۵۴ درصد آرا، رقیبش را که یک جنگجوی پیشین و چپ گرا است شکست داد.

هرچند او با توافق‌نامۀ صلحی که دو سال پیش با شورشیان فارک امضا شد مخالف است؛ اما می‌گوید که رییس‌جمهور تمامی کولمبیایی‌ها خواهد بود: «امروز هیچ بازنده‌یی وجود ندارد. من می‌خواهم که رییس‌جمهور تمامی مردم باشم؛ چه به من رأی دادند و چه کسانی‌که رأی ندادند. امروز باید بیش از هر وقت دیگری به فکر اتحاد کشورمان باشیم؛ زیرا آینده از تمامی کولمبیایی‌ها است.»

هواداران آقای دوکه از سیاست‌های اقتصادی او که کاهش مالیات و رشد سرمایه گذاری است نیز پشتیبانی می‌کنند و اکنون امیدوارند که دورۀ تازه یی در این کشور آغاز شود: «اشتراک مردم در انتخابات بسیار عالی بود. امیدواریم که این رییس‌جمهور، خوشبختی را به تمامی کولمبیایی‌ها بیاورد.»

در همین حال، گوستاور پترو، رقیب دوکه شکستش را می‌پذیرد و از آن چه که تخلف‌های انتخاباتی می‌داند انتقاد می‌کند: «ایوان باید قدرت اقتصادی، پول‌های غیرقانونی و سیاست‌های کهنه کولمبیا را یکجا می‌ساخت. سخت بود باور کنیم که رسانه‌ها به سود آنان کار نکنند. آنان ترس، نفرت و دروغ را یکجا ساختند؛ اما باز هم ما هشت میلیون رأی گرفتیم که از ما دزدیده بودند.»

آقای پترو که برای سال‌ها از مخالفان مسلح حکومت کولمبیا بود در انتخابات، بیش از ۴۱ درصد آرا را گرفته است.

هرچند او در انتخابات شکست خورد؛ اما آگاهان می‌گویند که بدست آوردن هشت میلیون رأی نشان دهندۀ نزدیک شدن دو جناح راست و چپ در کولمبیا و آمادگی مردم برای پذیرفتن جنگجویان پیشین در عرصه سیاست است.

جهان

ایوان دوکه برندۀ انتخابات ریاست‌جمهوری کولمبیا شد

برندۀ انتخابات ریاست‌جمهوری کولمبیا، با توافق‌نامۀ صلح حکومت کولمبیا با شورشیان فارک که در سال ۲۰۱۶ میلادی امضا شد مخالف است و وعده داده که آن را تغییر دهد.

تصویر بندانگشتی

ایوان دوکه، نامزد محافظه کار انتخابات‌ ریاست‌جمهوری کولمبیا در این انتخابات برنده شد.

ایوان دوکه، با بدست آوردن ۵۴ درصد آرا، رقیبش را که یک جنگجوی پیشین و چپ گرا است شکست داد.

هرچند او با توافق‌نامۀ صلحی که دو سال پیش با شورشیان فارک امضا شد مخالف است؛ اما می‌گوید که رییس‌جمهور تمامی کولمبیایی‌ها خواهد بود: «امروز هیچ بازنده‌یی وجود ندارد. من می‌خواهم که رییس‌جمهور تمامی مردم باشم؛ چه به من رأی دادند و چه کسانی‌که رأی ندادند. امروز باید بیش از هر وقت دیگری به فکر اتحاد کشورمان باشیم؛ زیرا آینده از تمامی کولمبیایی‌ها است.»

هواداران آقای دوکه از سیاست‌های اقتصادی او که کاهش مالیات و رشد سرمایه گذاری است نیز پشتیبانی می‌کنند و اکنون امیدوارند که دورۀ تازه یی در این کشور آغاز شود: «اشتراک مردم در انتخابات بسیار عالی بود. امیدواریم که این رییس‌جمهور، خوشبختی را به تمامی کولمبیایی‌ها بیاورد.»

در همین حال، گوستاور پترو، رقیب دوکه شکستش را می‌پذیرد و از آن چه که تخلف‌های انتخاباتی می‌داند انتقاد می‌کند: «ایوان باید قدرت اقتصادی، پول‌های غیرقانونی و سیاست‌های کهنه کولمبیا را یکجا می‌ساخت. سخت بود باور کنیم که رسانه‌ها به سود آنان کار نکنند. آنان ترس، نفرت و دروغ را یکجا ساختند؛ اما باز هم ما هشت میلیون رأی گرفتیم که از ما دزدیده بودند.»

آقای پترو که برای سال‌ها از مخالفان مسلح حکومت کولمبیا بود در انتخابات، بیش از ۴۱ درصد آرا را گرفته است.

هرچند او در انتخابات شکست خورد؛ اما آگاهان می‌گویند که بدست آوردن هشت میلیون رأی نشان دهندۀ نزدیک شدن دو جناح راست و چپ در کولمبیا و آمادگی مردم برای پذیرفتن جنگجویان پیشین در عرصه سیاست است.

هم‌رسانی کنید