تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
جهان

در حمله مهاجمان بر یک مرکز آموزشی در پشاور ۹ تن کشته شدند

رسانه های پاکستانی گزارش داده اند که بامداد امروز جمعه، مهاجمان با استفاده از لباس زنانه بر یک مرکز آموزشی در شهر پشاور پاکستان حمله کردند و جان حداقل ۹ تن را گرفتند.

مهاجمان چادری پوش بامداد امروز با حمله بر یک مرکز آموزشی در شهر پشاور پاکستان، حداقل جان ۹ تن را گرفتند و نزدیک به چهل تن دگر را زخمی ساختند.

رسانه ها گزارش داده اند که هشت دانش‎جو و یک مسؤول انستیتیوت زراعت شهر پشاور در میان کشته شده گان استند.

تحریک طالبان پاکستان، مسؤولیت این حمله را به عهده گرفته اند.

بربنیاد گزارش های رسانه های پاکستانی، مهاجمان لباس های زنانه به تن داشته اند و همزمان با وارد شدن به ساختمان این مرکز آموزشی، به تیراندازی پرداختند.

مقام های امنیتی پاکستان گفته اند که چهار مهاجم از پا در آمدند، اما عملیات پاک سازی ادامه دارد.

جهان

در حمله مهاجمان بر یک مرکز آموزشی در پشاور ۹ تن کشته شدند

رسانه های پاکستانی گزارش داده اند که بامداد امروز جمعه، مهاجمان با استفاده از لباس زنانه بر یک مرکز آموزشی در شهر پشاور پاکستان حمله کردند و جان حداقل ۹ تن را گرفتند.

Thumbnail

مهاجمان چادری پوش بامداد امروز با حمله بر یک مرکز آموزشی در شهر پشاور پاکستان، حداقل جان ۹ تن را گرفتند و نزدیک به چهل تن دگر را زخمی ساختند.

رسانه ها گزارش داده اند که هشت دانش‎جو و یک مسؤول انستیتیوت زراعت شهر پشاور در میان کشته شده گان استند.

تحریک طالبان پاکستان، مسؤولیت این حمله را به عهده گرفته اند.

بربنیاد گزارش های رسانه های پاکستانی، مهاجمان لباس های زنانه به تن داشته اند و همزمان با وارد شدن به ساختمان این مرکز آموزشی، به تیراندازی پرداختند.

مقام های امنیتی پاکستان گفته اند که چهار مهاجم از پا در آمدند، اما عملیات پاک سازی ادامه دارد.

هم‌رسانی کنید