تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

افتتاح نخستین شبکۀ مبارزه با قاچاق انسان در افغانستان

شبکۀ مبارزه با قاچاق انسان که یک سازمان غیر حکومتی است ، امروز چهارشنبه رسما در کابل آغاز به کار کرد. 

رییس اجرائیه حکومت وحدت ملی در هنگام گشایش این شبکه ، افزایش روز افزون قاچاق انسان در کشور را نگران کننده می‌داند و می‌گوید که برای جلوگیری از این پدیده نهادهای عدلی و قضایی باید احکام قانون را بر قاچاق بران انسان اجرا کنند.

در همین حال سفیر ایالات متحده امریکا در افغانستان بی ثباتی ، گسترش نا امنی‌ها و نیز خشونت‌ها را سبب افزایش قاچاق انسان در افغانستان می‌داند.

مبارزه جدی با قاچاق انسان ، اگاهی دهی در بارۀ چگونه‌گی جلوگیری از این پدیده و نیز عملی شدن قانون بر قاچاقبران انسان از اولویت‌های کاری این شبکه به شمار میرود.

عبدالله عبدالله، رییس اجرائیه حکومت گفت:« ایجاد شبکۀ مبارزه با قاچاق انسان یک ضرورت جدی است. متأسفانه در افغانستان به دلیل مشکلات متعدد از جمله نا امنی، زمینۀ حضور و فعالیت گروه‌های قاچاقچی فراهم شده است.»

عبدالبصیر انور وزیر عدلیه و رییس شبکۀ مبارزه با قاچاق انسان در این مراسم گفت:« قاچاق انسان در کنار قاچاق مواد مخدر یکی از منابع عایداتی گروه‌های مافیایی و جنایت کار است. کشور ما به دلیل مشکلات امنیتی و اجتماعی، با این مشکل رو به رو است.

بنابراین، ایجاد این شبکه یک ضرورت بود که با همکاری سفارت امریکا و نهادهای کمک کنندۀ جهانی این اقدام صورت گرفت و انتظار داریم که بتوانیم در این زمینه کارهای بهتری انجام دهیم.م

از سوی دیگر سفیر امریکا در افغانستان میگوید ایالات متحده امریکا برای جلوگیری از قاچاق انسان از نزدیک به این شبکه کار خواهد کرد.

جان بس، سفیر ایالات متحده امریکا در افغانستان گفت:«ما نگرانی خود را از افزایش قاچاق انسان در افغانستان در گزارش سالانه خود اعلام کرده ایم و بی ثباتی و خشونت‌ها در افغانستان سبب افزایش این پدیده شده است و  قاچاقبران انسان از ترانزیت خوبی برخودار استند.»

از سوی دیگر سازمان جهانی مهاجرت  اگاه دهی در باره ضررهای قاچاق انسان را بهترین راه برای جلوگیری از این پدیده می‌داند.

سارا کرگر، معاون نهاد سازمان مهاجرت در افغانستان گفت:«سازمان جهانی مهاجرت برای جلوگیری از قاچاق انسان و نیز ساختن یک میکانیزم با این شبکه از نزدیک کار می‌کنند و از همه مهم تر باید قانون در برابر قاچاقبران عملی گردد.»

این شبکه در حالی گشایش یافته است که افغانستان درسال‌های پسین پس از گسترش نا امنی‌ها و تهدیدهای هراس افگنان گواه فرار شهروندان کشور از افغانستان بوده است و آنان به همکاری قاچاقبران انسان و با متحمل شدن سختی‌ها افغانستان را به قصد کشورهای دیگر به ویژه کشورهای اروپایی ترک کرده بودند که این روند هم اکنون نیز ادامه دارد.
 

افغانستان

افتتاح نخستین شبکۀ مبارزه با قاچاق انسان در افغانستان

سارا کرگر، معاون نهاد سازمان مهاجرت در افغانستان گفت:«سازمان جهانی مهاجرت برای جلوگیری از قاچاق انسان و نیز ساختن یک میکانیزم با این شبکه از نزدیک کار می‌کنند و از همه مهم تر باید قانون در برابر قاچاقبران عملی گردد.»

Thumbnail

شبکۀ مبارزه با قاچاق انسان که یک سازمان غیر حکومتی است ، امروز چهارشنبه رسما در کابل آغاز به کار کرد. 

رییس اجرائیه حکومت وحدت ملی در هنگام گشایش این شبکه ، افزایش روز افزون قاچاق انسان در کشور را نگران کننده می‌داند و می‌گوید که برای جلوگیری از این پدیده نهادهای عدلی و قضایی باید احکام قانون را بر قاچاق بران انسان اجرا کنند.

در همین حال سفیر ایالات متحده امریکا در افغانستان بی ثباتی ، گسترش نا امنی‌ها و نیز خشونت‌ها را سبب افزایش قاچاق انسان در افغانستان می‌داند.

مبارزه جدی با قاچاق انسان ، اگاهی دهی در بارۀ چگونه‌گی جلوگیری از این پدیده و نیز عملی شدن قانون بر قاچاقبران انسان از اولویت‌های کاری این شبکه به شمار میرود.

عبدالله عبدالله، رییس اجرائیه حکومت گفت:« ایجاد شبکۀ مبارزه با قاچاق انسان یک ضرورت جدی است. متأسفانه در افغانستان به دلیل مشکلات متعدد از جمله نا امنی، زمینۀ حضور و فعالیت گروه‌های قاچاقچی فراهم شده است.»

عبدالبصیر انور وزیر عدلیه و رییس شبکۀ مبارزه با قاچاق انسان در این مراسم گفت:« قاچاق انسان در کنار قاچاق مواد مخدر یکی از منابع عایداتی گروه‌های مافیایی و جنایت کار است. کشور ما به دلیل مشکلات امنیتی و اجتماعی، با این مشکل رو به رو است.

بنابراین، ایجاد این شبکه یک ضرورت بود که با همکاری سفارت امریکا و نهادهای کمک کنندۀ جهانی این اقدام صورت گرفت و انتظار داریم که بتوانیم در این زمینه کارهای بهتری انجام دهیم.م

از سوی دیگر سفیر امریکا در افغانستان میگوید ایالات متحده امریکا برای جلوگیری از قاچاق انسان از نزدیک به این شبکه کار خواهد کرد.

جان بس، سفیر ایالات متحده امریکا در افغانستان گفت:«ما نگرانی خود را از افزایش قاچاق انسان در افغانستان در گزارش سالانه خود اعلام کرده ایم و بی ثباتی و خشونت‌ها در افغانستان سبب افزایش این پدیده شده است و  قاچاقبران انسان از ترانزیت خوبی برخودار استند.»

از سوی دیگر سازمان جهانی مهاجرت  اگاه دهی در باره ضررهای قاچاق انسان را بهترین راه برای جلوگیری از این پدیده می‌داند.

سارا کرگر، معاون نهاد سازمان مهاجرت در افغانستان گفت:«سازمان جهانی مهاجرت برای جلوگیری از قاچاق انسان و نیز ساختن یک میکانیزم با این شبکه از نزدیک کار می‌کنند و از همه مهم تر باید قانون در برابر قاچاقبران عملی گردد.»

این شبکه در حالی گشایش یافته است که افغانستان درسال‌های پسین پس از گسترش نا امنی‌ها و تهدیدهای هراس افگنان گواه فرار شهروندان کشور از افغانستان بوده است و آنان به همکاری قاچاقبران انسان و با متحمل شدن سختی‌ها افغانستان را به قصد کشورهای دیگر به ویژه کشورهای اروپایی ترک کرده بودند که این روند هم اکنون نیز ادامه دارد.
 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره