تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

ایجاد زمینۀ کاری برای صدها تن توسط یک بانو در بلخ

این بانو با هزینه کردن ۵۰ هزار افغانی، یک کارخانۀ تولیدی را در بخش‌های قالین‌ بافی، گل‌دوزی، خیاطی و ساخته‌های دستی راه‌اندازی کرده‌است.

یک بانو در ولایت بلخ با سرمایه‌گذاری اندک توانسته‌است که فرصت‌های شغلی را برای صدها تن از بانوان، فراهم سازد.
 
سلطنت فاریابی، می‌گوید که با هزینۀ ۵۰ هزار افغانی یک کارخانۀ تولیدی در بخش‌های قالین‌بافی، گل‌دوزی، خیاطی و ساخته‌های دستی راه‌اندازی کرده‌است.
 
او که ۴۵ سال دارد، می‌افزاید در تلاش است که کاروبارش را توسعه دهد تا از این رهگذر، برای بانوان بیشتر زمینه‌یی کار را فراهم سازد.
 
این بانو به طلوع‌نیوز، گفت: «من ۵۰‌ هزار افغانی را سرمایه‌گذاری کرده‌ام، هشت پایه ماشین است، کارگاه قالین‌بافی است منتها با همین گذران کرده روان استیم.»
 
فاریابی می‌گوید که او توانسته‌است که بیش‌از ۷۰۰ زن را که با حرفه‌های قالین‌بافی، خیاطی، گل‌دوزی و ساخته‌های دستی آشنایی دارند، گردآوری کند و زمینه‌یی کار را برای‌شان فراهم بسازد.
 
او می‌گوید با آن‌که با دشواری‌های زیادی در کاروبارش روبه‌رو است، اما تلاش دارد تا با گسترش کارخانه‌اش زمینه‌های کار را برای زنان نادار فراهم سازد و آموزشگاه سوادآموزی را نیز راه‌اندازی کند.
 
بانو فاریابی، گفت: «کورس سوادآموزی، کودکستان هم درنظر داریم که بیاوریم زیرا خانم‌های که این‌جا کار می‌کنند بیشترشان طفل شیر‌خوار دارند.»
 
کریمه، دوسال پیش‌، از پاکستان به کشور برگشت. پانزده سال مهاجر بوده‌است. اکنون با ناداری روبه‌رو است.
 
شوهرش مزدورکار است و درآمدش بسنده نیست. می‌گوید خرسند است از این‌که برایش زمینه‌یی کار فراهم شده‌است: «سه اولاد دارم کرایۀ حویلی من زیاد است مشکلات زیاد است می‌خواهم با کارکردن در این‌جا، با شوهرم کمک شوم.»
 
در این‌جا زنان در بخش‌های قالین‌بافی، خیاطی، گل‌دوزی و ساخته‌های دستی کار می‌کنند.
 
بیشتری این زنان یا از بیرون کشور برگشته‌اند ویاهم در اثر جنگ و ناامنی، از ولایت‌های شمال کشور به مزارشریف آواره شده‌اند.
 
نادیه، یکی‌از زنان کارگر، گفت: «ما باید کار کنیم تا مفاد خوب به‌دست آوریم تا روزانه خرج زندگی‌مان شوند.»
 
این زنان خرسند‌ استند از این‌که زمینۀ کار برای آنان فراهم شده‌است و می‌گویند که تلاش می‌کنند تا تولیدات‌شان را افزایش دهند و توانایی‌های‌شان را در بخش اقتصادی، به‌نمایش بگذارند.

بازرگانی

ایجاد زمینۀ کاری برای صدها تن توسط یک بانو در بلخ

این بانو با هزینه کردن ۵۰ هزار افغانی، یک کارخانۀ تولیدی را در بخش‌های قالین‌ بافی، گل‌دوزی، خیاطی و ساخته‌های دستی راه‌اندازی کرده‌است.

Thumbnail

یک بانو در ولایت بلخ با سرمایه‌گذاری اندک توانسته‌است که فرصت‌های شغلی را برای صدها تن از بانوان، فراهم سازد.
 
سلطنت فاریابی، می‌گوید که با هزینۀ ۵۰ هزار افغانی یک کارخانۀ تولیدی در بخش‌های قالین‌بافی، گل‌دوزی، خیاطی و ساخته‌های دستی راه‌اندازی کرده‌است.
 
او که ۴۵ سال دارد، می‌افزاید در تلاش است که کاروبارش را توسعه دهد تا از این رهگذر، برای بانوان بیشتر زمینه‌یی کار را فراهم سازد.
 
این بانو به طلوع‌نیوز، گفت: «من ۵۰‌ هزار افغانی را سرمایه‌گذاری کرده‌ام، هشت پایه ماشین است، کارگاه قالین‌بافی است منتها با همین گذران کرده روان استیم.»
 
فاریابی می‌گوید که او توانسته‌است که بیش‌از ۷۰۰ زن را که با حرفه‌های قالین‌بافی، خیاطی، گل‌دوزی و ساخته‌های دستی آشنایی دارند، گردآوری کند و زمینه‌یی کار را برای‌شان فراهم بسازد.
 
او می‌گوید با آن‌که با دشواری‌های زیادی در کاروبارش روبه‌رو است، اما تلاش دارد تا با گسترش کارخانه‌اش زمینه‌های کار را برای زنان نادار فراهم سازد و آموزشگاه سوادآموزی را نیز راه‌اندازی کند.
 
بانو فاریابی، گفت: «کورس سوادآموزی، کودکستان هم درنظر داریم که بیاوریم زیرا خانم‌های که این‌جا کار می‌کنند بیشترشان طفل شیر‌خوار دارند.»
 
کریمه، دوسال پیش‌، از پاکستان به کشور برگشت. پانزده سال مهاجر بوده‌است. اکنون با ناداری روبه‌رو است.
 
شوهرش مزدورکار است و درآمدش بسنده نیست. می‌گوید خرسند است از این‌که برایش زمینه‌یی کار فراهم شده‌است: «سه اولاد دارم کرایۀ حویلی من زیاد است مشکلات زیاد است می‌خواهم با کارکردن در این‌جا، با شوهرم کمک شوم.»
 
در این‌جا زنان در بخش‌های قالین‌بافی، خیاطی، گل‌دوزی و ساخته‌های دستی کار می‌کنند.
 
بیشتری این زنان یا از بیرون کشور برگشته‌اند ویاهم در اثر جنگ و ناامنی، از ولایت‌های شمال کشور به مزارشریف آواره شده‌اند.
 
نادیه، یکی‌از زنان کارگر، گفت: «ما باید کار کنیم تا مفاد خوب به‌دست آوریم تا روزانه خرج زندگی‌مان شوند.»
 
این زنان خرسند‌ استند از این‌که زمینۀ کار برای آنان فراهم شده‌است و می‌گویند که تلاش می‌کنند تا تولیدات‌شان را افزایش دهند و توانایی‌های‌شان را در بخش اقتصادی، به‌نمایش بگذارند.

هم‌رسانی کنید