تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

تأکید رییس اجراییه بر مبارزۀ جدی با فساد در نهادهای امنیتی

رییس اجراییه هرچند از ارادۀ قاطع حکومت در کار مبارزه با فساد اداری سخن می‌زند، اما می پذیرد که حتا گلوله های نیروهای امنیتی به فروش می‎رسند.

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت فساد اداری را در نهادهای امنیتی و دفاعی تکاندهنده می‎گوید و بر رسیده‌گی به این معضل تأکید می‎ورزد.

رییس اجراییه که امروز(پنج‌شنبه، ۱۹اسد) در پایان نشست مشترک لوی سارنوالی و نهادهای امنیتی و دفاعی سخن می زد، فروش ساز و برگ‎های نظامی را خیانت ملی دانست و افزود که فساد در این نهادها، از خود گذری‏های نیروهای امنیتی و دفاعی را زیر پرسش می برد.

وی افزود: «تطبیق قانون یک سال بالای همه باشد، اگر در این قسمت کمترین غفلت صورت بگیرد این را اطمینان داشته باشید که بعد مردم فکر می کنند که از قانون  سوء استفاده شده است.»

از سویی هم، محمد فرید حمیدی، لوی سارنوال کشور فساد را در نهادهای امنیتی یکی ازعلت هایی می داند که سربازان را با خطر روبه رو ساخته است.

آقای حمیدی بیان داشت: «فساد در هر ادارۀ دیگر جبران پذیر است ولی با هر فسادی که صورت می گیرد خون سرباز این کشور ریختانده می شود، او در معرض خطر قرار می گیرد ظرفیت حربی و جنگی نیروهای ما تحت سوال می رود.»

در این نشست سه روزه که از بهر ارائه راهکار برای چگونگی مبارزه با فساد اداری در نهادهای امنتی و دفاعی برگزار شده بود، بیشتر شرکت کننده گان آن را مقام های نهادهای امنیتی و لوی سارنوالی تشکیل می‎داد. مقام های که هریک از چگونگی  فساد و مبارزه در برابر آن سخن زدند.

فاروق حساس، افسر وزارت امور داخله اظهار داشت: «امروز رتبه جنرالی را که مستحق استند حق شان است اورا با دادن پیسه می گیرند، موترهای زرهی، لوژستیکی را به موتر زرهی چی؟.»

مندوزی مجاز، دیگر افسر وزارت امور داخله نیز گفت: «من اول نمره عمومی از اکادمی پولیس و از «حربی شونزی» نیز فارغ شده ام، لوی سارنوال صاحب هم صنفی من است، مگر من تا حال در بست سارمنی کار می کنم و ده سال است دگروال استم.»  

اما، شهروندان کشور راه اندازی چنین نشست‎ها و دادن وعده ها را بسنده نمی‎دانند و از مقام های دولتی می‌خواهند که در کار مبارزه با فساد اداری گام های عملی بردارند.

افغانستان

تأکید رییس اجراییه بر مبارزۀ جدی با فساد در نهادهای امنیتی

رییس اجراییه هرچند از ارادۀ قاطع حکومت در کار مبارزه با فساد اداری سخن می‌زند، اما می پذیرد که حتا گلوله های نیروهای امنیتی به فروش می‎رسند.

تصویر بندانگشتی

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت فساد اداری را در نهادهای امنیتی و دفاعی تکاندهنده می‎گوید و بر رسیده‌گی به این معضل تأکید می‎ورزد.

رییس اجراییه که امروز(پنج‌شنبه، ۱۹اسد) در پایان نشست مشترک لوی سارنوالی و نهادهای امنیتی و دفاعی سخن می زد، فروش ساز و برگ‎های نظامی را خیانت ملی دانست و افزود که فساد در این نهادها، از خود گذری‏های نیروهای امنیتی و دفاعی را زیر پرسش می برد.

وی افزود: «تطبیق قانون یک سال بالای همه باشد، اگر در این قسمت کمترین غفلت صورت بگیرد این را اطمینان داشته باشید که بعد مردم فکر می کنند که از قانون  سوء استفاده شده است.»

از سویی هم، محمد فرید حمیدی، لوی سارنوال کشور فساد را در نهادهای امنیتی یکی ازعلت هایی می داند که سربازان را با خطر روبه رو ساخته است.

آقای حمیدی بیان داشت: «فساد در هر ادارۀ دیگر جبران پذیر است ولی با هر فسادی که صورت می گیرد خون سرباز این کشور ریختانده می شود، او در معرض خطر قرار می گیرد ظرفیت حربی و جنگی نیروهای ما تحت سوال می رود.»

در این نشست سه روزه که از بهر ارائه راهکار برای چگونگی مبارزه با فساد اداری در نهادهای امنتی و دفاعی برگزار شده بود، بیشتر شرکت کننده گان آن را مقام های نهادهای امنیتی و لوی سارنوالی تشکیل می‎داد. مقام های که هریک از چگونگی  فساد و مبارزه در برابر آن سخن زدند.

فاروق حساس، افسر وزارت امور داخله اظهار داشت: «امروز رتبه جنرالی را که مستحق استند حق شان است اورا با دادن پیسه می گیرند، موترهای زرهی، لوژستیکی را به موتر زرهی چی؟.»

مندوزی مجاز، دیگر افسر وزارت امور داخله نیز گفت: «من اول نمره عمومی از اکادمی پولیس و از «حربی شونزی» نیز فارغ شده ام، لوی سارنوال صاحب هم صنفی من است، مگر من تا حال در بست سارمنی کار می کنم و ده سال است دگروال استم.»  

اما، شهروندان کشور راه اندازی چنین نشست‎ها و دادن وعده ها را بسنده نمی‎دانند و از مقام های دولتی می‌خواهند که در کار مبارزه با فساد اداری گام های عملی بردارند.

هم‌رسانی کنید