تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

دختران در کندهار آموزش‎های عالی را به گونۀ آنلاین فرا می‎گیرند

در شرایطی که بسیاری از خانواده‌ها در ولایت کندهار، دختران شان را پس از دورۀ متوسطه اجازۀ رفتن به مکتب نمی‌دهند، شماری از دختران در این ولایت، آموزش‎های عالی را به گونۀ آنلاین فرا می‎گیرند.

در حالی که سنت‌های ناپسند اجتماعی وتهدیدهای امنیتی، حق آموزش و پرورش از بسیاری دختران در ولایت‌های حوزه جنوب کشور گرفته، اما شماری از دختران در این ولایت بی توجه به این مشکلات آموزش‎های عالی را با رفتن به یک دانشگاه خصوصی به گونۀ آنلاین فرا می گیرند.

آموزش آنلاین برای این دختران، از سوی یکی از دانشگاه های خصوصی در شهر کندهار، فراهم شده است.

این دختران می‌گویند که برای داشتن آیندۀ روشن و نیز بدست آوردن حقوق شان، با دشواری‌ها مبارزه می کنند.

سونیا، یکی از این دانش آموزان گفت:«مشکل اساسی قضاوت مردم است؛ بخاطری که بعضی از پدران و سر پرستان اجازه نمی دهند که بیرون از خانه بروند، و این مرکز که ما فعلأ در آن مصروف آموزش هستیم، یک فضای کاملأ مختف است برای دختران.»

نرگس، دانش‌آموز دیگر نیز افزود: «خانواده‌هایی استند که اجازه نمی‌دهند دختران شان تحصیلات عالی داشته باشند؛ شاید به خاطر رسم و عنعنات و یا هم بخاطر حرف‌های مردم. اما در جامعۀ ما به تعلیم و تربیه دختران باید توجه جدی صورت گیرد.»

این در شرایطی است که بسیاری از خانواده ها در این شهر، به دختران شان اجازه نمی دهند که بالاتر از صنف دوازده درس بخوانند. این روند، دختران در کندهار را نگران کرده است.

پلوشه که دانش آموز است، نگرانی اش را در این باره این گونه بیان می کند: «در ولایت کندهار همرای ما دخترانی استند که یا تا صنف ده مکتب می‌روند و یا هم صنف دوازده و دیگر ادامه نمی‌دهند، به‌خاطری‌که از طرف خانواده برای شان اجازه داده نمی‌شود. اما بازهم شمار اندکی استند که اجازۀ رفتن به مکتب را دارند.»

همزمان با این، شماری از آموزگاران در این دانشگاه نیز از وضعیت آموزش برای بانوان در این ولایت نگران استند و خواستار تغییر این وضعیت اند.

احسان‌الله احسان، یکی از آموزگاران این دانشگاه خصوصی اظهار داشت: «این استادان و با سطح تحصیل و نیز تجربه‌‌یی که دارند، این‌جا به‌گونۀ مسلکی درس می‌دهند و بسیار هم با معیاری بلند این جا درس می‌دهند. از این رو، بسیاری از دانش‌آموزان از اینان استفاده کرده می‌توانند. زیرا اینان خود به‌گونۀ مسلکی آموخته‌اند. اینک اینان با استفاده از تجربه‌های خوبی‌شان اینجا به دانش‌آموزان می‌آموزانند.»

آمارهای ریاست معارف کندهار نشان می دهند که هم اکنون هفتاد هزار دختر دانش آموز در کندهار آموزش می بینند، اما بیشتر آنان پس از صنف های پنجم و ششم مکتب را ترک می کنند و شمار اندکی از آنان گواهی نامه‌های فراغت صنف دوازدهم را بدست می آورند.

افغانستان

دختران در کندهار آموزش‎های عالی را به گونۀ آنلاین فرا می‎گیرند

در شرایطی که بسیاری از خانواده‌ها در ولایت کندهار، دختران شان را پس از دورۀ متوسطه اجازۀ رفتن به مکتب نمی‌دهند، شماری از دختران در این ولایت، آموزش‎های عالی را به گونۀ آنلاین فرا می‎گیرند.

تصویر بندانگشتی

در حالی که سنت‌های ناپسند اجتماعی وتهدیدهای امنیتی، حق آموزش و پرورش از بسیاری دختران در ولایت‌های حوزه جنوب کشور گرفته، اما شماری از دختران در این ولایت بی توجه به این مشکلات آموزش‎های عالی را با رفتن به یک دانشگاه خصوصی به گونۀ آنلاین فرا می گیرند.

آموزش آنلاین برای این دختران، از سوی یکی از دانشگاه های خصوصی در شهر کندهار، فراهم شده است.

این دختران می‌گویند که برای داشتن آیندۀ روشن و نیز بدست آوردن حقوق شان، با دشواری‌ها مبارزه می کنند.

سونیا، یکی از این دانش آموزان گفت:«مشکل اساسی قضاوت مردم است؛ بخاطری که بعضی از پدران و سر پرستان اجازه نمی دهند که بیرون از خانه بروند، و این مرکز که ما فعلأ در آن مصروف آموزش هستیم، یک فضای کاملأ مختف است برای دختران.»

نرگس، دانش‌آموز دیگر نیز افزود: «خانواده‌هایی استند که اجازه نمی‌دهند دختران شان تحصیلات عالی داشته باشند؛ شاید به خاطر رسم و عنعنات و یا هم بخاطر حرف‌های مردم. اما در جامعۀ ما به تعلیم و تربیه دختران باید توجه جدی صورت گیرد.»

این در شرایطی است که بسیاری از خانواده ها در این شهر، به دختران شان اجازه نمی دهند که بالاتر از صنف دوازده درس بخوانند. این روند، دختران در کندهار را نگران کرده است.

پلوشه که دانش آموز است، نگرانی اش را در این باره این گونه بیان می کند: «در ولایت کندهار همرای ما دخترانی استند که یا تا صنف ده مکتب می‌روند و یا هم صنف دوازده و دیگر ادامه نمی‌دهند، به‌خاطری‌که از طرف خانواده برای شان اجازه داده نمی‌شود. اما بازهم شمار اندکی استند که اجازۀ رفتن به مکتب را دارند.»

همزمان با این، شماری از آموزگاران در این دانشگاه نیز از وضعیت آموزش برای بانوان در این ولایت نگران استند و خواستار تغییر این وضعیت اند.

احسان‌الله احسان، یکی از آموزگاران این دانشگاه خصوصی اظهار داشت: «این استادان و با سطح تحصیل و نیز تجربه‌‌یی که دارند، این‌جا به‌گونۀ مسلکی درس می‌دهند و بسیار هم با معیاری بلند این جا درس می‌دهند. از این رو، بسیاری از دانش‌آموزان از اینان استفاده کرده می‌توانند. زیرا اینان خود به‌گونۀ مسلکی آموخته‌اند. اینک اینان با استفاده از تجربه‌های خوبی‌شان اینجا به دانش‌آموزان می‌آموزانند.»

آمارهای ریاست معارف کندهار نشان می دهند که هم اکنون هفتاد هزار دختر دانش آموز در کندهار آموزش می بینند، اما بیشتر آنان پس از صنف های پنجم و ششم مکتب را ترک می کنند و شمار اندکی از آنان گواهی نامه‌های فراغت صنف دوازدهم را بدست می آورند.

هم‌رسانی کنید