تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

دومقام ارشد امنیتی کشور به‌گونۀ جداگانه با طالبان گفت‌وگو دارند

رییس امنیت ملی و مشاور امنیت ملی، دومقام ارشد امنیتی کشور به‌گونۀ جداگانه درحال گفت‌وگو، با طالبان استند.

خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده‌است که در اوج از خشونت‌ها، دومقام ارشد امنیتی افغانستان به‌شمول معصوم استانکزی، رییس امنیت ملی و حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی به تلاش‌شان برای گفت‌وگو با طالبان، ادامه می‌دهند.
 
حکومت افغانستان به تلاش برای گفت‌وگوهای صلح با طالبان در حالی ادامه می‌دهد که کابل پایتخت کشور در ماه جنوری سال روان میلادی گواه راه‌اندازی حملات زنجیره‌یی ازسوی این گروه بود که در نتیجه بیشتر از ۱۵۰تن جان باختند و صدها تن دیگر زخم برداشتند.
 
در همین‌حال، منابع نزدیک به این گفت‌وگوها به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته‌اند که اقایان استانکزی و اتمر جداگانه با طالبان گفت‌وگو می‌کنند تا این گروه برای آغاز گفت‌وگوهای رسمی حاضر شود.
 
در گزارش آمده‌است هیچ‌یکی از این دومقام امنیتی جزئیات مذاکرات‌شان را باهم ویاهم با شورای صلح، شریک نساخته‌اند.

دفتر شورای امنیت ملی گفت‌وگو حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور را با طالبان رد می‌کند.

قادر شاه سخنگوی، دفتر شورای امنیت ملی دراین باره گفت: "صلح خواست همۀ مردم افغانستان و حکومت و یکی از اهداف مهم است و این موضوع را بارها مشاور امنیت ملی در نشست‌هایی ویژه و از طریق رسانه‌ها گفته‌است. برای رسیدن به این هدف، حکومت در هرزمینه تلاش می‌کند. در پیوند به گفت‎وگوها با مخالفان بگویم که صلح و روند گفت‌و‌گوها، شورای عالی صلح پیش می‌برد. دفتر شورای امنیت افغانستان، به رهبری مقام ریاست‌جمهوری، از صلح تلاش‌های شورای عالی صلح پشتیبانی می‌کند."

وی افزود: "در پیوند به ادعا خبرگزاری اسوشتید پرس بگویم این که دفتر امنیت ملی با طالبان روبه‌رو گفت‌وگو می‌کند یا این‌که در این روند ناهماهنگی وجود دارد، به‌شدت رد می‌کنم. از رسانه‌ها می‌خواهم که تمام خبرها را به دقت و درستی نشر کنند."

از سوی هم، حکیم مجاهد، یک عضو شورای عالی صلح افغانستان تأیید کرده‌است که آقای ستانکزی با ملاعباس، یکی‌از گفت‌وگوکننده‌گان طالبان، به طور معمول در تماس است.
 
آقای مجاهد افزود که انتظار نمی رود طالبان با توجه به لحن تند دانلد ترمپ، رییس جمهور امریکا که ماه گذشته از ختم گفتگوهای صلح با طالبان سخن گفت پاسخ خوبی ارائه نمایند.
 
مجاهد گفت:"افغان ها هیچگاه به زبان زور و تهدید سر تسلیم خم نخواهند کرد."
 
آندرا ویلدر، معاون برنامه آسیا در مؤسسه صلح ایالات متحده، گفته‌است: «چندین بازیکن در کابل با طالبان ارتباط دارند. اما این برای رسیدن به اهداف تعریف روشنی ارائه نشده اند.»
 
با این حال، معتصم آغاجان، فرد شماره دوم پیشین طالبان در گفت‌وگو با خبرگزاری اسوشیتد پرس، هشدار داده‌است که راهبرد ترمپ برای استفاده از گزینه‌های نظامی در برابر  طالبان برای حاضرشدن به میز گفت‌وگوهای صلح، می‌تواند سبب افزایش حملات انتحاری بیشتری شود.
 
آقای آغا جان گفته‌است که می‌خواهد به حیث پل ارتباطی میان حکومت و طالبان کار کند.

افغانستان

دومقام ارشد امنیتی کشور به‌گونۀ جداگانه با طالبان گفت‌وگو دارند

رییس امنیت ملی و مشاور امنیت ملی، دومقام ارشد امنیتی کشور به‌گونۀ جداگانه درحال گفت‌وگو، با طالبان استند.

Thumbnail

خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده‌است که در اوج از خشونت‌ها، دومقام ارشد امنیتی افغانستان به‌شمول معصوم استانکزی، رییس امنیت ملی و حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی به تلاش‌شان برای گفت‌وگو با طالبان، ادامه می‌دهند.
 
حکومت افغانستان به تلاش برای گفت‌وگوهای صلح با طالبان در حالی ادامه می‌دهد که کابل پایتخت کشور در ماه جنوری سال روان میلادی گواه راه‌اندازی حملات زنجیره‌یی ازسوی این گروه بود که در نتیجه بیشتر از ۱۵۰تن جان باختند و صدها تن دیگر زخم برداشتند.
 
در همین‌حال، منابع نزدیک به این گفت‌وگوها به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته‌اند که اقایان استانکزی و اتمر جداگانه با طالبان گفت‌وگو می‌کنند تا این گروه برای آغاز گفت‌وگوهای رسمی حاضر شود.
 
در گزارش آمده‌است هیچ‌یکی از این دومقام امنیتی جزئیات مذاکرات‌شان را باهم ویاهم با شورای صلح، شریک نساخته‌اند.

دفتر شورای امنیت ملی گفت‌وگو حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور را با طالبان رد می‌کند.

قادر شاه سخنگوی، دفتر شورای امنیت ملی دراین باره گفت: "صلح خواست همۀ مردم افغانستان و حکومت و یکی از اهداف مهم است و این موضوع را بارها مشاور امنیت ملی در نشست‌هایی ویژه و از طریق رسانه‌ها گفته‌است. برای رسیدن به این هدف، حکومت در هرزمینه تلاش می‌کند. در پیوند به گفت‎وگوها با مخالفان بگویم که صلح و روند گفت‌و‌گوها، شورای عالی صلح پیش می‌برد. دفتر شورای امنیت افغانستان، به رهبری مقام ریاست‌جمهوری، از صلح تلاش‌های شورای عالی صلح پشتیبانی می‌کند."

وی افزود: "در پیوند به ادعا خبرگزاری اسوشتید پرس بگویم این که دفتر امنیت ملی با طالبان روبه‌رو گفت‌وگو می‌کند یا این‌که در این روند ناهماهنگی وجود دارد، به‌شدت رد می‌کنم. از رسانه‌ها می‌خواهم که تمام خبرها را به دقت و درستی نشر کنند."

از سوی هم، حکیم مجاهد، یک عضو شورای عالی صلح افغانستان تأیید کرده‌است که آقای ستانکزی با ملاعباس، یکی‌از گفت‌وگوکننده‌گان طالبان، به طور معمول در تماس است.
 
آقای مجاهد افزود که انتظار نمی رود طالبان با توجه به لحن تند دانلد ترمپ، رییس جمهور امریکا که ماه گذشته از ختم گفتگوهای صلح با طالبان سخن گفت پاسخ خوبی ارائه نمایند.
 
مجاهد گفت:"افغان ها هیچگاه به زبان زور و تهدید سر تسلیم خم نخواهند کرد."
 
آندرا ویلدر، معاون برنامه آسیا در مؤسسه صلح ایالات متحده، گفته‌است: «چندین بازیکن در کابل با طالبان ارتباط دارند. اما این برای رسیدن به اهداف تعریف روشنی ارائه نشده اند.»
 
با این حال، معتصم آغاجان، فرد شماره دوم پیشین طالبان در گفت‌وگو با خبرگزاری اسوشیتد پرس، هشدار داده‌است که راهبرد ترمپ برای استفاده از گزینه‌های نظامی در برابر  طالبان برای حاضرشدن به میز گفت‌وگوهای صلح، می‌تواند سبب افزایش حملات انتحاری بیشتری شود.
 
آقای آغا جان گفته‌است که می‌خواهد به حیث پل ارتباطی میان حکومت و طالبان کار کند.

هم‌رسانی کنید