تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

مجلس به مسوؤلان امنیتی: اگر توان مدیریت جنگ را ندارید، کنار بروید

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان افغانستان با ابراز نگرانی از سقوط پی‌هم ولسوالی‌ها خطاب به مسوؤلان نیروهای نظامی می‌گویند که  اگر این مسوؤلان توان رهبری جنگ را ندارند، باید از مقام‌های شان کنار بروند.

در همین حال شمار دیگری از اعضای این مجلس می‌گویند که با گذشت ده روز از محاصره نظامیان در ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان وزارت دفاع برای سرکوب طالبان چرخ بال نفرستاد تا این که این ولسوالی سقوط کرد و شماری از نظامیان جان باختند ویا اسیرشدند.

در همین حال وزارت دفاع ملی می‌گوید که عملیات‌ها برای پس گیری این ولسوالی‌ها به زودی آغاز خواهند شد. 

در یک هفته گذشته ولسوالی کوهستان در بدخشان، تاله و برفک در بغلان و ولسوالی بل چراغ در فاریاب بدست طالبان سقوط کردند. اما نیروهای امنیتی توانستند تنها ولسوالی کوهستان را در بدخشان دوباره بدست آورند.

عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان گفته است:«متاسفانه این ظرفیت در رهبری نهادهای دفاعی در رهبری آنها وجود ندارد که به خواست عاجل نیروها کمک صورت نمی گیرد.»

اقبال صافی،  رییس کمیسیون امنیتی واستخباراتی مجلس نماینده گان گفته است:«وزارت دفاع برای ما وعده می کرد و ما هم حرف وزیردفاع و لوی درستیز را به آنها انتقال میدادیم بلاخره در طول ده روز یک عملیات هوایی وزارت دفاع بی کفایت کرده نتوانست.»

در حالی که شماری ازاعضای مجلس خواهان کنار رفتن مقام‌های بلند پایه نیروهای نظامی کشور استند، رهبران حکومت وحدت ملی را در مدیریت کشورنیز ناتوان می دانند.

لالی حمیدزی، مجلس نماینده گان گفت:«قاتل هر فرزند این کشور استانکزی، غنی، عبدالله، همین ها استند.»

خلیل الله شهیدزاده، مجلس نماینده گان گفت:«تا چی وقت چوب سوخت باشیم تا چی وقت شلاق ستم را بخوریم و تا چی وقت باید سکوت بکنیم.»

اما وزارت دفاع ملی می‌گوید که عملیات ها برای پس گیری این ولسوالی‌ها آغاز شده اند.

جنرال محمد رادمنش   سخنگوی وزارت دفاع ملی گفت:«مااز ظرفیت های خود در برابر تروریستان استعمال می کنیم که در نتیجه زنده گی مردم در آنجا درست خواهد شد.»

نبود پشتیبانی هوایی ازسربازان در میدان های نبرد در حالی انتقاد می شود که شماری ازاعضای مجلس نماینده‌گان می گویند که چرخ بال‌های وزارت دفاع ملی در خدمت نامزدان احتمالی انتخابات مجلس نماینده گان استند.
 

افغانستان

مجلس به مسوؤلان امنیتی: اگر توان مدیریت جنگ را ندارید، کنار بروید

نبود پشتیبانی هوایی ازسربازان در میدان های نبرد در حالی انتقاد می شود که شماری ازاعضای مجلس نماینده‌گان می گویند که چرخ بال‌های وزارت دفاع ملی در خدمت نامزدان احتمالی انتخابات مجلس نماینده گان استند.

Thumbnail

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان افغانستان با ابراز نگرانی از سقوط پی‌هم ولسوالی‌ها خطاب به مسوؤلان نیروهای نظامی می‌گویند که  اگر این مسوؤلان توان رهبری جنگ را ندارند، باید از مقام‌های شان کنار بروند.

در همین حال شمار دیگری از اعضای این مجلس می‌گویند که با گذشت ده روز از محاصره نظامیان در ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان وزارت دفاع برای سرکوب طالبان چرخ بال نفرستاد تا این که این ولسوالی سقوط کرد و شماری از نظامیان جان باختند ویا اسیرشدند.

در همین حال وزارت دفاع ملی می‌گوید که عملیات‌ها برای پس گیری این ولسوالی‌ها به زودی آغاز خواهند شد. 

در یک هفته گذشته ولسوالی کوهستان در بدخشان، تاله و برفک در بغلان و ولسوالی بل چراغ در فاریاب بدست طالبان سقوط کردند. اما نیروهای امنیتی توانستند تنها ولسوالی کوهستان را در بدخشان دوباره بدست آورند.

عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان گفته است:«متاسفانه این ظرفیت در رهبری نهادهای دفاعی در رهبری آنها وجود ندارد که به خواست عاجل نیروها کمک صورت نمی گیرد.»

اقبال صافی،  رییس کمیسیون امنیتی واستخباراتی مجلس نماینده گان گفته است:«وزارت دفاع برای ما وعده می کرد و ما هم حرف وزیردفاع و لوی درستیز را به آنها انتقال میدادیم بلاخره در طول ده روز یک عملیات هوایی وزارت دفاع بی کفایت کرده نتوانست.»

در حالی که شماری ازاعضای مجلس خواهان کنار رفتن مقام‌های بلند پایه نیروهای نظامی کشور استند، رهبران حکومت وحدت ملی را در مدیریت کشورنیز ناتوان می دانند.

لالی حمیدزی، مجلس نماینده گان گفت:«قاتل هر فرزند این کشور استانکزی، غنی، عبدالله، همین ها استند.»

خلیل الله شهیدزاده، مجلس نماینده گان گفت:«تا چی وقت چوب سوخت باشیم تا چی وقت شلاق ستم را بخوریم و تا چی وقت باید سکوت بکنیم.»

اما وزارت دفاع ملی می‌گوید که عملیات ها برای پس گیری این ولسوالی‌ها آغاز شده اند.

جنرال محمد رادمنش   سخنگوی وزارت دفاع ملی گفت:«مااز ظرفیت های خود در برابر تروریستان استعمال می کنیم که در نتیجه زنده گی مردم در آنجا درست خواهد شد.»

نبود پشتیبانی هوایی ازسربازان در میدان های نبرد در حالی انتقاد می شود که شماری ازاعضای مجلس نماینده‌گان می گویند که چرخ بال‌های وزارت دفاع ملی در خدمت نامزدان احتمالی انتخابات مجلس نماینده گان استند.
 

هم‌رسانی کنید