تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

معاون پیشین وزارت دفاع امریکا: فشارها بر پاکستان افزایش یابند

دیوید سیدنی، معاون پیشین وزارت دفاع امریکا برای افغانستان، پاکستان و آسیای مرکزی می‌گوید که برای دولت نظامی - استخباراتی پاکستان، بقایش مهم‌تر از همه چیز است و به همین علت، پاکستان از استفادۀ افغانستان همچون جایی برای صف آرایی‌ها دست نخواهد کشید.

دیوید سیدنی که در انستیوت "هُدسن"  در واشنگتن در یک نشست که معضل جنگ افغانستان در آن به گفت‌وگو گرفته شده بود، سخن می‌زد تأکید کرد که باید فشارها به ویژه تحریم‌های ایالات متحده بر پاکستان افزایش یابند: «ما پیش از این نیز بر پاکستان تحریم‌هایی وضع کردیم. کمک‌های نظامی را که سالانه در حدود یک میلیارد دالر بود، چندین بار قطع کردیم. اما همیشه دوباره کنار کشیدیم، دوباره به عقب برگشتیم. درسی را که پاکستانی‌ها گرفتند این بود که همیشه می‌‍توان از امریکا سنگین تر بود. از همین رو، آنچه که امروز انجام می‌شود، باید ادامه یابد. فشار بر پاکستان باید ادامه یابد.»

او می‌افزاید که به نظر نمی‌رسد عمران خان در حکومت تازۀ پاکستان، سیاست‌های دوگانه این کشور را تغییر دهد: «برای دولت به اصطلاح پنهان ویا دولت نظامی-استخباراتی پاکستان، منافع شماره یک، بقای خودش است؛ از همین رو استفاده افغانستان همچون یک جای صف آرایی و مکانی برای فشار آوردن بر افغانان و بر خود پاکستانی هایی که باور دارند ارتش پاکستان نباید این نقش را بازی کند، یک معضل بسیار پیچیده است.»

در این میان، حسین حقانی، سفیر پیشین پاکستان در امریکا و سریلانکا نیز که در این نشست حضور داشت، می‌گوید که در تیوری تنها دو احتمال وجود دارد: یا پاکستان واقعاً از طالبان پشتیبانی نمی‌کند ویا در پس همه کارهای آنان است و تلاش می ورزند تا از پروسه صلح و معامله های سیاسی، سود ببرد: «مشرف پس از یازده سپتمبر انتظار نداشت که امریکاییان به مدت طولانی در افغانستان  می مانند. از همین رو زمینه عملیات های امریکاییان را فراهم ساخت. او انتظار داشت که امریکاییان پس از چند ماه می روند و ما می توانیم دوباره افغانستان را به حویلی خلوت خود مبدل سازیم.»

در این گفت‌وگو، دیوید سیدنی با تأکید می‌گوید که امریکا از اشتباهاتش در سال‌های گذشته در افغانستان باید بیاموزد و بیشتر به ملت سازی در افغانستان بپردازد و نیز بر پاکستان به گونۀ دوامدار فشار بیاورد.

افغانستان

معاون پیشین وزارت دفاع امریکا: فشارها بر پاکستان افزایش یابند

دیوید سیدنی با تأکید می‌گوید که امریکا از اشتباهاتش در سال‌های گذشته در افغانستان باید بیاموزد و بیشتر به ملت سازی در افغانستان بپردازد و نیز بر پاکستان به گونۀ دوامدار فشار بیاورد.

تصویر بندانگشتی

دیوید سیدنی، معاون پیشین وزارت دفاع امریکا برای افغانستان، پاکستان و آسیای مرکزی می‌گوید که برای دولت نظامی - استخباراتی پاکستان، بقایش مهم‌تر از همه چیز است و به همین علت، پاکستان از استفادۀ افغانستان همچون جایی برای صف آرایی‌ها دست نخواهد کشید.

دیوید سیدنی که در انستیوت "هُدسن"  در واشنگتن در یک نشست که معضل جنگ افغانستان در آن به گفت‌وگو گرفته شده بود، سخن می‌زد تأکید کرد که باید فشارها به ویژه تحریم‌های ایالات متحده بر پاکستان افزایش یابند: «ما پیش از این نیز بر پاکستان تحریم‌هایی وضع کردیم. کمک‌های نظامی را که سالانه در حدود یک میلیارد دالر بود، چندین بار قطع کردیم. اما همیشه دوباره کنار کشیدیم، دوباره به عقب برگشتیم. درسی را که پاکستانی‌ها گرفتند این بود که همیشه می‌‍توان از امریکا سنگین تر بود. از همین رو، آنچه که امروز انجام می‌شود، باید ادامه یابد. فشار بر پاکستان باید ادامه یابد.»

او می‌افزاید که به نظر نمی‌رسد عمران خان در حکومت تازۀ پاکستان، سیاست‌های دوگانه این کشور را تغییر دهد: «برای دولت به اصطلاح پنهان ویا دولت نظامی-استخباراتی پاکستان، منافع شماره یک، بقای خودش است؛ از همین رو استفاده افغانستان همچون یک جای صف آرایی و مکانی برای فشار آوردن بر افغانان و بر خود پاکستانی هایی که باور دارند ارتش پاکستان نباید این نقش را بازی کند، یک معضل بسیار پیچیده است.»

در این میان، حسین حقانی، سفیر پیشین پاکستان در امریکا و سریلانکا نیز که در این نشست حضور داشت، می‌گوید که در تیوری تنها دو احتمال وجود دارد: یا پاکستان واقعاً از طالبان پشتیبانی نمی‌کند ویا در پس همه کارهای آنان است و تلاش می ورزند تا از پروسه صلح و معامله های سیاسی، سود ببرد: «مشرف پس از یازده سپتمبر انتظار نداشت که امریکاییان به مدت طولانی در افغانستان  می مانند. از همین رو زمینه عملیات های امریکاییان را فراهم ساخت. او انتظار داشت که امریکاییان پس از چند ماه می روند و ما می توانیم دوباره افغانستان را به حویلی خلوت خود مبدل سازیم.»

در این گفت‌وگو، دیوید سیدنی با تأکید می‌گوید که امریکا از اشتباهاتش در سال‌های گذشته در افغانستان باید بیاموزد و بیشتر به ملت سازی در افغانستان بپردازد و نیز بر پاکستان به گونۀ دوامدار فشار بیاورد.

هم‌رسانی کنید