تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

کشته شدن چندین طالب بلند پایه‌ی در حملات کنر

وزارت دفاع‌ملی دریک خبرنامه ادعا کرده است که در نتیجۀ عملیات تصفیوی نیروهای افغان در ولایت کنر شماری از شورشیان بشمول جنگجویان بلندپایۀ طالبان کشته شده‌اند. 

در خبرنامه آمده‌است که در نتیجۀ عملیات‌های هوایی و زمینی نیروهای دولتی در ولسوالی‌های غازی آباد، اسمار و ناری ولایت کنر دست کم ۵۱ طالب بشمول سلطان محمد، مسؤول نظامی طالبان در ولسوالی اسمار، مولوی حضرت علی، ولسوال نام‌نهاد اسمار و مولوی عمران، ولسوال نام‌نهاد طالبان برای ولسوالی غازی آباد کشته شده‌اند.

خبرنامه می‌افزاید که در این عملیات مقدار جنگ‌افزار و مهمات ثقیله و خفیفه  و چندین موضع دشمن از بین برده شده‌اند.

درخبرنامه از تلفات نیروهای دولتی و غیرنظامیان چیزی گفته نشده‌است. 

طالبان تنها کشته شدن دو طالب را تایید کرده اند و کشته شدن افراد بلند پایه شان را رد کرده‌اند.

افغانستان

کشته شدن چندین طالب بلند پایه‌ی در حملات کنر

وزارت دفاع گفته است که درجریان این عملیات‌ها مقدار جنگ‌افزار و مهمات ثقیله و خفیفه  و چندین موضع دشمن از بین برده شده‌اند.

Thumbnail

وزارت دفاع‌ملی دریک خبرنامه ادعا کرده است که در نتیجۀ عملیات تصفیوی نیروهای افغان در ولایت کنر شماری از شورشیان بشمول جنگجویان بلندپایۀ طالبان کشته شده‌اند. 

در خبرنامه آمده‌است که در نتیجۀ عملیات‌های هوایی و زمینی نیروهای دولتی در ولسوالی‌های غازی آباد، اسمار و ناری ولایت کنر دست کم ۵۱ طالب بشمول سلطان محمد، مسؤول نظامی طالبان در ولسوالی اسمار، مولوی حضرت علی، ولسوال نام‌نهاد اسمار و مولوی عمران، ولسوال نام‌نهاد طالبان برای ولسوالی غازی آباد کشته شده‌اند.

خبرنامه می‌افزاید که در این عملیات مقدار جنگ‌افزار و مهمات ثقیله و خفیفه  و چندین موضع دشمن از بین برده شده‌اند.

درخبرنامه از تلفات نیروهای دولتی و غیرنظامیان چیزی گفته نشده‌است. 

طالبان تنها کشته شدن دو طالب را تایید کرده اند و کشته شدن افراد بلند پایه شان را رد کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید