تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

گزارشگران بی‌مرز؛ افغانستان کشور مرگبار برای خبرنگاران

گزارشگران بی‌مرز، افغانستان را کشور مرگ‌بار برای خبرنگاران می‌داند، اما می‌گوید که پیش‌رفت‌های امیدوارکننده‌یی در این کشور دیده می‌شوند.
 
یافته‌های گزارش سالانۀ گزارشگران بی‌مرز، نشان می‌دهند که افغانستان ازمیان ۱۸۰ کشور جهان، در جایگاه ۱۱۸هم قرار گرفته‌است.
 
در جدول رده‌بندی جهانی، آزادی رسانه‌ها افغانستان در سال ۲۰۱۷میلادی، دورده بالاتر آمد.
 
به‌گفتۀ این نهاد، بدترشدن وضع آزادی رسانه‌ها در دیگر کشورها و سقوط آن‌ها از یک‌سو، و ازسوی دیگر پیشرفت‌هایی در عرصه آزادی اطلاع‌رسانی عامل بلندرفتن جایگاه افغانستان در رده‌بندی شده‌است.
 
در گزارش این نهاد آمده است که از هفت شناساگر مبنایی رده‌بندی، دست‌کم در چهار مورد، هرچند جزیی؛ اما افغانستان پیش‌رفت داشته‌است. ازاین‌میان کثرت‌گرایی، چارچوب‌های حقوقی و قانونی، زیرساخت‌ها و استقلال رسانه‌ها استند.
 
در گزارش افزوده شده است که افغانستان از نادر کشورهای جهان است که با وجود تهدید و خشونت علیه خبرنگاران و رسانه‌ها، اما دولت در حد توان خود با بسیج نیروهای دولتی پولیس و امنیت ملی تلاش خود را برای حفاظت از خبرنگاران انجام می‌دهد.
 
از سال گذشته، کمیتۀ مشترک هماهنگی میان حکومت و خبرنگاران و رسانه‌ها برای امنیت خبرنگاران، هرماه تشکیل جلسه و مهمترین مسایل را بررسی می‌کند.
 
این کمیته، تشکیل‌شده از عالی‌ترین مقام‌های اجرایی دولت و نمایندگان فدارسیون خبرنگاران و رسانه‌ها است و ریاست آن را سرور دانش، معاون دوم رییس‌جمهور برعهده دارد.

افغانستان

گزارشگران بی‌مرز؛ افغانستان کشور مرگبار برای خبرنگاران

این نهاد جهانی مدافع حقوق خبرنگاران، می‌گوید که در این سال در حملات متعدد طالبان و داعش در کابل و دیگر ولایت‌ها، کم‌ازکم ۱۵ خبرنگار و همکار رسانه‌ها کشته شدند.

Thumbnail

گزارشگران بی‌مرز، افغانستان را کشور مرگ‌بار برای خبرنگاران می‌داند، اما می‌گوید که پیش‌رفت‌های امیدوارکننده‌یی در این کشور دیده می‌شوند.
 
یافته‌های گزارش سالانۀ گزارشگران بی‌مرز، نشان می‌دهند که افغانستان ازمیان ۱۸۰ کشور جهان، در جایگاه ۱۱۸هم قرار گرفته‌است.
 
در جدول رده‌بندی جهانی، آزادی رسانه‌ها افغانستان در سال ۲۰۱۷میلادی، دورده بالاتر آمد.
 
به‌گفتۀ این نهاد، بدترشدن وضع آزادی رسانه‌ها در دیگر کشورها و سقوط آن‌ها از یک‌سو، و ازسوی دیگر پیشرفت‌هایی در عرصه آزادی اطلاع‌رسانی عامل بلندرفتن جایگاه افغانستان در رده‌بندی شده‌است.
 
در گزارش این نهاد آمده است که از هفت شناساگر مبنایی رده‌بندی، دست‌کم در چهار مورد، هرچند جزیی؛ اما افغانستان پیش‌رفت داشته‌است. ازاین‌میان کثرت‌گرایی، چارچوب‌های حقوقی و قانونی، زیرساخت‌ها و استقلال رسانه‌ها استند.
 
در گزارش افزوده شده است که افغانستان از نادر کشورهای جهان است که با وجود تهدید و خشونت علیه خبرنگاران و رسانه‌ها، اما دولت در حد توان خود با بسیج نیروهای دولتی پولیس و امنیت ملی تلاش خود را برای حفاظت از خبرنگاران انجام می‌دهد.
 
از سال گذشته، کمیتۀ مشترک هماهنگی میان حکومت و خبرنگاران و رسانه‌ها برای امنیت خبرنگاران، هرماه تشکیل جلسه و مهمترین مسایل را بررسی می‌کند.
 
این کمیته، تشکیل‌شده از عالی‌ترین مقام‌های اجرایی دولت و نمایندگان فدارسیون خبرنگاران و رسانه‌ها است و ریاست آن را سرور دانش، معاون دوم رییس‌جمهور برعهده دارد.

هم‌رسانی کنید