تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
فرهنگ و هنر

در مسیر پرواز؛ نمایشگاهی برای ایجاد همدلی و صلح

بیست هنرمند، یک‌صد اثرهنری شان را در یک نمایشگاه‌ در کابل به نمایش گذاشتند.

این اثرها که مشمول خطاطی، رسامی و نقاشی می‌شوند برای دو روز در نگارستان ملی به دید عموم گذاشته شده بودند.

این نمایشگاه، از سوی «باغ صلح و امید» و نگارستان ملی، برگزار شده بود.

مسؤولان این نهادها می‌گویند، تلاش کرده‌اند تا با برگزاری این نمایشگاه، برای مردم در بارۀ صلح و همدلی بگویند و اثرهایی را هم که برای نمایش در این نمایشگاه برگزیده اند، نیز بازتاب دهندۀ همین موضوع است.

عظیم‌الدین اسدی، یکی از خطاطانی شهر کابل است که چهار اثرش را در این‌جا به نمایش گذاشته است. اسدی، از ده سال به‌ اینسو به سبک نستعلیق خطاطی می‌کند. او می‌گوید پس از آن‌‍که از نیروهای امن و نظم عامه بازنشسته شد، بیشتر روی کارهای هنری اش تمرکز کرد.

این یکی از اثرهای اسدی است. او در این اثرش، شعری را که در بارۀ رویداد خونین حمله برخبرنگاران در شش درک کابل، سروده، خطاطی کرده است: «این اثرم دربارۀ خبرنگارانی که در رویداد ده ثور شهید شدند، می‌باشد.»

اجرای موسیقی و تیاتیر و نمایش لباس، از بخش‌های دیگر این نمایشگاه بودند.

در کابل که کمتر کسی بدلیل نگرانی‌های امنیتی جرآت می‌کند در مکان‌های مزدحم و پر رفت و آمد تجمع کنند، اما حضور بازدیدکننده‌گان در این نمایشگاه چشم‌گیر بود – از جوانان گرفته تا سالمندان و کودکان.

امید نور که در دانشگاه کابل پزشکی می‌خواند، می‌گوید چند سالی می‌شود به نقاشی رو آورده. او هرچند تاکنون به گونۀ آماتور کار می‌کند، اما امیدوار است زمینه برایش فراهم شود تا بگونۀ حرفه‌یی این مسیر را ادامه دهد: «هدف من این است که بتوانیم از طریق هنر، برای مردم خوشی را به ارمغان بیاورم.»

 «در مسیر پرواز»، نام این نمایشگاه دو روزه بود.

برگزار کننده‌گان این نمایشگاه، می‌گویند می‎کوشند برنامه‌های فرهنگی دیگری را نیز برگزار کنند تا بتوانند حداقل روزنه‌یی برای شهروندان باز کنند.

فرهنگ و هنر

در مسیر پرواز؛ نمایشگاهی برای ایجاد همدلی و صلح

مسؤولان این نهادها می‌گویند، تلاش کرده‌اند تا با برگزاری این نمایشگاه، برای مردم در بارۀ صلح و همدلی بگویند و اثرهایی را هم که برای نمایش در این نمایشگاه برگزیده اند، نیز بازتاب دهندۀ همین موضوع است.

تصویر بندانگشتی

بیست هنرمند، یک‌صد اثرهنری شان را در یک نمایشگاه‌ در کابل به نمایش گذاشتند.

این اثرها که مشمول خطاطی، رسامی و نقاشی می‌شوند برای دو روز در نگارستان ملی به دید عموم گذاشته شده بودند.

این نمایشگاه، از سوی «باغ صلح و امید» و نگارستان ملی، برگزار شده بود.

مسؤولان این نهادها می‌گویند، تلاش کرده‌اند تا با برگزاری این نمایشگاه، برای مردم در بارۀ صلح و همدلی بگویند و اثرهایی را هم که برای نمایش در این نمایشگاه برگزیده اند، نیز بازتاب دهندۀ همین موضوع است.

عظیم‌الدین اسدی، یکی از خطاطانی شهر کابل است که چهار اثرش را در این‌جا به نمایش گذاشته است. اسدی، از ده سال به‌ اینسو به سبک نستعلیق خطاطی می‌کند. او می‌گوید پس از آن‌‍که از نیروهای امن و نظم عامه بازنشسته شد، بیشتر روی کارهای هنری اش تمرکز کرد.

این یکی از اثرهای اسدی است. او در این اثرش، شعری را که در بارۀ رویداد خونین حمله برخبرنگاران در شش درک کابل، سروده، خطاطی کرده است: «این اثرم دربارۀ خبرنگارانی که در رویداد ده ثور شهید شدند، می‌باشد.»

اجرای موسیقی و تیاتیر و نمایش لباس، از بخش‌های دیگر این نمایشگاه بودند.

در کابل که کمتر کسی بدلیل نگرانی‌های امنیتی جرآت می‌کند در مکان‌های مزدحم و پر رفت و آمد تجمع کنند، اما حضور بازدیدکننده‌گان در این نمایشگاه چشم‌گیر بود – از جوانان گرفته تا سالمندان و کودکان.

امید نور که در دانشگاه کابل پزشکی می‌خواند، می‌گوید چند سالی می‌شود به نقاشی رو آورده. او هرچند تاکنون به گونۀ آماتور کار می‌کند، اما امیدوار است زمینه برایش فراهم شود تا بگونۀ حرفه‌یی این مسیر را ادامه دهد: «هدف من این است که بتوانیم از طریق هنر، برای مردم خوشی را به ارمغان بیاورم.»

 «در مسیر پرواز»، نام این نمایشگاه دو روزه بود.

برگزار کننده‌گان این نمایشگاه، می‌گویند می‎کوشند برنامه‌های فرهنگی دیگری را نیز برگزار کنند تا بتوانند حداقل روزنه‌یی برای شهروندان باز کنند.

هم‌رسانی کنید