تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
فرهنگ و هنر

فروش فلم انتقام‌جویان از مرز یک میلیارد دالر گذشت

فیلم «انتقام جویان»، تنها در یازده روز پس از اکران، توانست تا مرز یک میلیارد دالر فروش داشته باشد.

فلم «انتقام‌جویان»، توانسته ‌است نامش را به‌عنوان سریع‌ترین فیلمی‌که در تاریخ توانسته‌ فروش یک میلیارد دالری داشته باشد، ثبت کند.

رکورد پُرفروش‌ترین اکران هفتۀ نخست، تنها رکوردی نیست که قسمت جدید فلم «انتقام‌جویان» به اسم خود ثبت کرده‌است.

رکورد پیشین به‌دست قسمت هفتم مجموعۀ جنگ ستاره‌گان بود. این فیلم در ۱۲ روز توانسته بود به فروش جهانی یک میلیارد دالر برسد.

این در حالی است که فیلم انتقام‌جویان هنوز در چین اکران نشده‌؛ کشوری‌که حجم زیادی از فروش فلم ها به آن بازمی‌گردد.

این فیلم جدید مارول قرار است در روز یازدهم ماه روان میلادی، یعنی کمتر از یک هفتۀ دیگر، در چین اکران شود.

این فلم هم‌چنین هفتۀ گذشته رکورد پرفروش‌ترین اکران هفتۀ اول ایالات متحده را با فروش ۲۵۰ میلیون دالری به اسم خود ثبت کرد.

فلم انتقام‌جویان و دنبالۀ آن که سال آینده اکران می‌شود، قرار است به قصۀ ده‌سالۀ فلم های ابرقهرمانی مارول، که در سال ۲۰۰۸میلادی و با فیلم «آیرون من» آغاز شد، پایان دهد.

تمام ابرقهرمان‌های مارول در فلم انتقام‌جویان کنارهم جمع شده‌اند تا در بزرگ‌ترین ضدقهرمان کمیک‌های مارول یعنی «تانوس» بایستند.

فرهنگ و هنر

فروش فلم انتقام‌جویان از مرز یک میلیارد دالر گذشت

فیلم «انتقام جویان»، تنها در یازده روز پس از اکران، توانست تا مرز یک میلیارد دالر فروش داشته باشد.

تصویر بندانگشتی

فلم «انتقام‌جویان»، توانسته ‌است نامش را به‌عنوان سریع‌ترین فیلمی‌که در تاریخ توانسته‌ فروش یک میلیارد دالری داشته باشد، ثبت کند.

رکورد پُرفروش‌ترین اکران هفتۀ نخست، تنها رکوردی نیست که قسمت جدید فلم «انتقام‌جویان» به اسم خود ثبت کرده‌است.

رکورد پیشین به‌دست قسمت هفتم مجموعۀ جنگ ستاره‌گان بود. این فیلم در ۱۲ روز توانسته بود به فروش جهانی یک میلیارد دالر برسد.

این در حالی است که فیلم انتقام‌جویان هنوز در چین اکران نشده‌؛ کشوری‌که حجم زیادی از فروش فلم ها به آن بازمی‌گردد.

این فیلم جدید مارول قرار است در روز یازدهم ماه روان میلادی، یعنی کمتر از یک هفتۀ دیگر، در چین اکران شود.

این فلم هم‌چنین هفتۀ گذشته رکورد پرفروش‌ترین اکران هفتۀ اول ایالات متحده را با فروش ۲۵۰ میلیون دالری به اسم خود ثبت کرد.

فلم انتقام‌جویان و دنبالۀ آن که سال آینده اکران می‌شود، قرار است به قصۀ ده‌سالۀ فلم های ابرقهرمانی مارول، که در سال ۲۰۰۸میلادی و با فیلم «آیرون من» آغاز شد، پایان دهد.

تمام ابرقهرمان‌های مارول در فلم انتقام‌جویان کنارهم جمع شده‌اند تا در بزرگ‌ترین ضدقهرمان کمیک‌های مارول یعنی «تانوس» بایستند.

هم‌رسانی کنید