تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۷

تأکید رییس اجراییه کشور بر برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه

شمار بانوان رأی دهنده در انتخابات پیش رو، به بیش از ۲میلیون و ۹۴۸هزار میرسد و این شمار، در حدود ۳۵درصد کُل کسانی را میسازد که تاکنون برای رأی دهی در این انتخابات، ثبت نام کرده اند.

 عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت با تأکید بر برگزاری انتخابات شفاف وعادلانه در کشور، می‌گوید که هرکار مثبت و منفی کمیسیون بر یک نسل آینده اثر خواهد گذاشت.

 آقای عبدالله که امروز در یک نشست درباره‌ی چگونگی نقش زنان در روند انتخابات سخن می‌گفت، می‌گوید که نتایج انتخابات گذشته هنوزهم بسیار سنگین در جامعه حس می‌شود و در انتخابات آینده باید حق مردم داده شود.

به‌گفته‌ی رییس اجراییه حکومت، جنگ در کشور با گروه‌هایی است که به انتخابات باور ندارند و هرگاه انتخابات به‌گونه‌ی شفاف برگزار نشوند، این گروه‌ها برای تقویت‌شان از بی‌اعتمادی مردم بر روند انتخابات، سود خواهند برد.
 
درهمین‌حال، رییس اجراییه حکومت این گفته‌ها را که شورای ولسوالی نقشی ندارد، رد می‌کند و این شورراها را برای تقویت مردم‌سالاری مهم می‌داند.

 از سویی دیگر، رییس کمیسیون مستقل انتخابات در این نشست، اطمینان داد که انتخابات آینده به‌گونه‌ی شفاف برگزار خواهد شد: «هنوز هم کسانی استند که افتخار می کنند به آن انتخاباتی که گذشته است. من یقین دارم که انتخابات در هر حالتش، یک قدم انشاالله به جلو است. اگر انتخابات، انتخاباتی بود که بسیار مشکلات داشت؛ اما درس های بسیار بزرگی بود که از آن به دست آمده اند.»

عبدالبدیع صیاد، به این باور است که در کنار دشمنان مردم، مخربان و زورمندان در داخل نیز می‌کوشند تا روند انتخاب برهم بخورد؛ اما به‎گفته‌ی او، رای هیچ‌کس ضایع نخواهد شد: «یکی مخالفین است که همیشه پروسه را تخریب می کنند و کوشش های خود را ادامه می دهند، یکی مخربین داخلی و زورمندان هم استند که جلو آنان هم باید گرفته شود.»

آقای عبدالله هم‌چنان تأکید دارد که زنان و مردان حق دارند به گونۀ مساویانه در انتخابات شرکت کنند و به نامزد مورد علاقه‌ی شان رأی دهند. اما او می‌گوید که این کار، بدون تأمین صلح در کشور ممکن نیست.

این نشست که از سوی وزارت زنان برگزار شده بود، دلبر نظری، وزیر امور زنان نیز گفت: «زنان، مانند مردان، حق دارند در تمام پروسه های انتخاباتی شریک باشند، خود را نامزد نمایند، رأی بدهند، رأی بگیرند و در تمام سطوح کارکنند، از پروسه ها نظارت نمایند و در عرضه خدمات سهم فعال داشته باشند.»

با این همه، کمیسیون مستقل انتخابات، روز پنج‌شنبۀ هفتۀ گذشته اعلام کرد که بیش از هشت میلیون تن از شهروندان کشور برای شرکت در انتخابات، ثبت نام کرده‌اند.

آقای عبدالله در حالی بر مشارکت زنان در انتخابات مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها تأکید دارد که پیش از این، نگرانی‌هایی از نقش کمرنک زنان در روندهای انتخاباتی ابراز شده اند.

ناامنی، دور بودن مرکزهای رأی‌دهی و تهدیدهای ناشی از حضور طالبان در مناطق دور دست کشور، از نگرانی‌های عمده فرا راه حضور زنان در روندهای انتخاباتی پنداشته می‌شوند.

پیش از این، دفتر نماینده‌گی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) نیز در گزارشی، موارد بالا را از عوامل حضور کمرنگ زنان در روندهای انتخاباتی دانسته است.

یوناما اما تأکید دارد که حضور گسترده و فعال زنان در انتخابات‌های مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها بر تقویت دموکراسی در افغانستان تأثیر به‌سزایی دارد.

شمار بانوان رأی دهنده در انتخابات پیش رو، به بیش از ۲میلیون و ۹۴۸هزار میرسد و این شمار، در حدود ۳۵درصد کُل کسانی را میسازد که تاکنون برای رأی دهی در این انتخابات، ثبت نام کرده اند.

بیش از ۴۰۰ تن هم برای نامزدی در انتخابات مجلس نماینده گان، ثبت نام کرده بودند که نام های شماری از آنان، مشمول فهرست ابتدایی نامزدان، نشده اند.

انتخابات ۹۷

تأکید رییس اجراییه کشور بر برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه

شمار بانوان رأی دهنده در انتخابات پیش رو، به بیش از ۲میلیون و ۹۴۸هزار میرسد و این شمار، در حدود ۳۵درصد کُل کسانی را میسازد که تاکنون برای رأی دهی در این انتخابات، ثبت نام کرده اند.

تصویر بندانگشتی

 عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت با تأکید بر برگزاری انتخابات شفاف وعادلانه در کشور، می‌گوید که هرکار مثبت و منفی کمیسیون بر یک نسل آینده اثر خواهد گذاشت.

 آقای عبدالله که امروز در یک نشست درباره‌ی چگونگی نقش زنان در روند انتخابات سخن می‌گفت، می‌گوید که نتایج انتخابات گذشته هنوزهم بسیار سنگین در جامعه حس می‌شود و در انتخابات آینده باید حق مردم داده شود.

به‌گفته‌ی رییس اجراییه حکومت، جنگ در کشور با گروه‌هایی است که به انتخابات باور ندارند و هرگاه انتخابات به‌گونه‌ی شفاف برگزار نشوند، این گروه‌ها برای تقویت‌شان از بی‌اعتمادی مردم بر روند انتخابات، سود خواهند برد.
 
درهمین‌حال، رییس اجراییه حکومت این گفته‌ها را که شورای ولسوالی نقشی ندارد، رد می‌کند و این شورراها را برای تقویت مردم‌سالاری مهم می‌داند.

 از سویی دیگر، رییس کمیسیون مستقل انتخابات در این نشست، اطمینان داد که انتخابات آینده به‌گونه‌ی شفاف برگزار خواهد شد: «هنوز هم کسانی استند که افتخار می کنند به آن انتخاباتی که گذشته است. من یقین دارم که انتخابات در هر حالتش، یک قدم انشاالله به جلو است. اگر انتخابات، انتخاباتی بود که بسیار مشکلات داشت؛ اما درس های بسیار بزرگی بود که از آن به دست آمده اند.»

عبدالبدیع صیاد، به این باور است که در کنار دشمنان مردم، مخربان و زورمندان در داخل نیز می‌کوشند تا روند انتخاب برهم بخورد؛ اما به‎گفته‌ی او، رای هیچ‌کس ضایع نخواهد شد: «یکی مخالفین است که همیشه پروسه را تخریب می کنند و کوشش های خود را ادامه می دهند، یکی مخربین داخلی و زورمندان هم استند که جلو آنان هم باید گرفته شود.»

آقای عبدالله هم‌چنان تأکید دارد که زنان و مردان حق دارند به گونۀ مساویانه در انتخابات شرکت کنند و به نامزد مورد علاقه‌ی شان رأی دهند. اما او می‌گوید که این کار، بدون تأمین صلح در کشور ممکن نیست.

این نشست که از سوی وزارت زنان برگزار شده بود، دلبر نظری، وزیر امور زنان نیز گفت: «زنان، مانند مردان، حق دارند در تمام پروسه های انتخاباتی شریک باشند، خود را نامزد نمایند، رأی بدهند، رأی بگیرند و در تمام سطوح کارکنند، از پروسه ها نظارت نمایند و در عرضه خدمات سهم فعال داشته باشند.»

با این همه، کمیسیون مستقل انتخابات، روز پنج‌شنبۀ هفتۀ گذشته اعلام کرد که بیش از هشت میلیون تن از شهروندان کشور برای شرکت در انتخابات، ثبت نام کرده‌اند.

آقای عبدالله در حالی بر مشارکت زنان در انتخابات مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها تأکید دارد که پیش از این، نگرانی‌هایی از نقش کمرنک زنان در روندهای انتخاباتی ابراز شده اند.

ناامنی، دور بودن مرکزهای رأی‌دهی و تهدیدهای ناشی از حضور طالبان در مناطق دور دست کشور، از نگرانی‌های عمده فرا راه حضور زنان در روندهای انتخاباتی پنداشته می‌شوند.

پیش از این، دفتر نماینده‌گی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) نیز در گزارشی، موارد بالا را از عوامل حضور کمرنگ زنان در روندهای انتخاباتی دانسته است.

یوناما اما تأکید دارد که حضور گسترده و فعال زنان در انتخابات‌های مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها بر تقویت دموکراسی در افغانستان تأثیر به‌سزایی دارد.

شمار بانوان رأی دهنده در انتخابات پیش رو، به بیش از ۲میلیون و ۹۴۸هزار میرسد و این شمار، در حدود ۳۵درصد کُل کسانی را میسازد که تاکنون برای رأی دهی در این انتخابات، ثبت نام کرده اند.

بیش از ۴۰۰ تن هم برای نامزدی در انتخابات مجلس نماینده گان، ثبت نام کرده بودند که نام های شماری از آنان، مشمول فهرست ابتدایی نامزدان، نشده اند.

هم‌رسانی کنید