تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
انتخابات ۹۷

یاماموتو: مشارکت زنان در انتخابات برای اعتبار این روند حیاتی است

تدامیچی یاماموتو، نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل متحد در افغانستان روزیک‎شنبه (۲۲ میزان) در دیدار با زنان افغان از جامعۀ مدنی، نهادهای اکادمیک و گروه‌های دادخواهی گفته‌است که مشارکت کامل زنان در انتخابات افغانستان، برای اطمینان از این که انتخابات مجلس نماینده‌گان، فراگیر و معتبر است، حیاتی می‌باشد.

یاماموتو در این باره افزوده است: «انتخابات زمانی معتبر بوده و نماینده‌گان واقعی تعیین شده می‌تواند که در آن، زنان به طور کامل اشتراک داشته و در تمام این روند، سهیم باشند.»

در خبرنامۀ یوناما آمده است که ۱۶ درصد نامزدان مجلس نماینده‌گان افغانستان زنان استند.

خبرنامه می‌افزاید که این آمار نشان دهندۀ افزایش حضور نامزدان زن در انتخابات امسال مجلس نماینده‌گان نسبت به انتخابات پیشین است.

بربنیاد آمارهای کمیسیون مستقل انتخابات، ۳۲درصد تمامی کسانی را که برای انتخابات به عنوان رأی دهنده ثبت نام کرده اند، زنان تشکیل می‌دهند.

همزمان با این، عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات از تمامی مردم می‌خواهد که در انتخابات مجلس نماینده‌گان شرکت کنند و به نامزد مورد علاقۀ شان رآی بدهند.

آقای صیاد که پیش از چاشت روز دوشنبه (۲۳ میزان) در یک نشست خبری در کابل سخن می‌زد، تأکید کرد که نباید انتخابات یک پدیدۀ غربی تلقی شود، چون به باور وی، در دین اسلام نیز انتخابات یک اصل است: «هیچ بدیلی به جز از انتخابات برای نجات از بحران وجود ندارد.»

قرار است روز شنبه (۲۸ میزان) انتخابات مجلس نماینده‌گان در ۳۳ ولایت کشور برگزار شود.

انتخابات ۹۷

یاماموتو: مشارکت زنان در انتخابات برای اعتبار این روند حیاتی است

همزمان با این، عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات از تمامی مردم می‌خواهد که در انتخابات مجلس نماینده‌گان شرکت کنند و به نامزد مورد علاقۀ شان رآی بدهند.

Thumbnail

تدامیچی یاماموتو، نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل متحد در افغانستان روزیک‎شنبه (۲۲ میزان) در دیدار با زنان افغان از جامعۀ مدنی، نهادهای اکادمیک و گروه‌های دادخواهی گفته‌است که مشارکت کامل زنان در انتخابات افغانستان، برای اطمینان از این که انتخابات مجلس نماینده‌گان، فراگیر و معتبر است، حیاتی می‌باشد.

یاماموتو در این باره افزوده است: «انتخابات زمانی معتبر بوده و نماینده‌گان واقعی تعیین شده می‌تواند که در آن، زنان به طور کامل اشتراک داشته و در تمام این روند، سهیم باشند.»

در خبرنامۀ یوناما آمده است که ۱۶ درصد نامزدان مجلس نماینده‌گان افغانستان زنان استند.

خبرنامه می‌افزاید که این آمار نشان دهندۀ افزایش حضور نامزدان زن در انتخابات امسال مجلس نماینده‌گان نسبت به انتخابات پیشین است.

بربنیاد آمارهای کمیسیون مستقل انتخابات، ۳۲درصد تمامی کسانی را که برای انتخابات به عنوان رأی دهنده ثبت نام کرده اند، زنان تشکیل می‌دهند.

همزمان با این، عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات از تمامی مردم می‌خواهد که در انتخابات مجلس نماینده‌گان شرکت کنند و به نامزد مورد علاقۀ شان رآی بدهند.

آقای صیاد که پیش از چاشت روز دوشنبه (۲۳ میزان) در یک نشست خبری در کابل سخن می‌زد، تأکید کرد که نباید انتخابات یک پدیدۀ غربی تلقی شود، چون به باور وی، در دین اسلام نیز انتخابات یک اصل است: «هیچ بدیلی به جز از انتخابات برای نجات از بحران وجود ندارد.»

قرار است روز شنبه (۲۸ میزان) انتخابات مجلس نماینده‌گان در ۳۳ ولایت کشور برگزار شود.

هم‌رسانی کنید