تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
ورزش

مربی پیشین فُتبال بانوان اکنون دختران را در مکسیکو آموزش می‎دهد

بانو پوپل نخستین مربی تیم فُتبال بانوان افغانستان بود. او اکنون در مکسیکو تیم فُتبال دخترانی را آموزش می‎دهد که از خیابان‌ها گردآوری شده اند.

خالده پوپل، یکی از بازیکنان فُتبال افغانستان اکنون کودکان روی جاده را در مکسیکو  در بارۀ جام جهانی فتبال الهام می‎بخشد.

خالده پوپل، نُه دختر نوجوان مکسیکویی را آموزش‎های بنیادی فُتبال داده است تا در جام جهانی کودکان روی جاده، ماه آینده در روسیه شرکت نمایند.

خالده پوپل، آن چه وجود تهدیدها در برابر خودش می‌داند در سال ۲۰۱۱ افغانستان را ترک کرد و در دنمارک پناهنده شد: «من این وضعیت را که این کودکان روی جاده دارند در زنده‌گی‌ام تجربه کرده‎ام. هنگامی که من کشورم را ترک کردم به جایی رفتم که هیچ کسی را نمی‎شناختم با یک فرهنگ و مردم نو روبه رو شدم. هیچ عضو خانواده‌ام با من نبود وهیچ کس را نمی‎شناختم.»

بانو پوپل نخستین مربی تیم فُتبال بانوان افغانستان بود. او اکنون در مکسیکو تیم فُتبال دخترانی را آموزش می‎دهد که از خیابان‌ها گردآوری شده اند.

قراراست این تیم با کودکان خیابانی ۲۲ کشور دیگر به شمول هند، برازیل وکنیا در جام جهانی کودکان خیابانی از یازده تا هژده هم ماه می در مسکو رویا رویی کند.

خالده پوپل می‎گوید: «من می‎دانم که نداشتن هویت به یک کودک روی جاده به چی معنا است. می‎دانم که نداشتن خانواده به چی معنا است. می‎دانم که چه چیزی مرا کمک کرد تا از وضعیت سخت بیرون به درآیم و آن بازی کردن فتبال بود. بخاطری‎که وقتی فتبال را آغاز کردم یک شبکه دوستان را ایجاد کردم. دوستان تازه زیادی دریافتم که مردمانی بزرگی استند. با این دوستان فشار وسختی‌ها را فراموش کردم.»

برای ماریانا نیکول کودک روی جاده در مکسیکو، فتبال همیشه عقش بوده است اماهرگز فکر نمی‎کرد زمانی فرصت بازی درتیم کودکان روی جاده مکسیکو را به دست آورد: «این فوق العاده شگفتی انگیز است. این باور نکردنی است و همانند یک رویا است. از سوی خالده آموزش می‎بینیم.»

جوی ویت، رییس یک نهاد حمایت کننده کودکان در امریکا نیز می‎گوید: «از این که خالده را این جا درمکسیکو سیتی با خود داریم الهام بخش است.او از بهر این از نزد طالبان فرار کرد که باور دارد هر دختر مستحق بازی کردن فتبال است. اکنون که او این جا با دختران روی جاده تجربه هایش را شریک می سازد ثابت می شود که دختران می توانند به آرزوهای شان برسند.»

خالده پوپل می گوید که می خواهد با کودکان روی جاده درجهان تجربه هایش را شریک بسازد که چگونه توانسته است با چالش ها رویارویی نماید و به آرزوهایش برسد.

ورزش

مربی پیشین فُتبال بانوان اکنون دختران را در مکسیکو آموزش می‎دهد

بانو پوپل نخستین مربی تیم فُتبال بانوان افغانستان بود. او اکنون در مکسیکو تیم فُتبال دخترانی را آموزش می‎دهد که از خیابان‌ها گردآوری شده اند.

تصویر بندانگشتی

خالده پوپل، یکی از بازیکنان فُتبال افغانستان اکنون کودکان روی جاده را در مکسیکو  در بارۀ جام جهانی فتبال الهام می‎بخشد.

خالده پوپل، نُه دختر نوجوان مکسیکویی را آموزش‎های بنیادی فُتبال داده است تا در جام جهانی کودکان روی جاده، ماه آینده در روسیه شرکت نمایند.

خالده پوپل، آن چه وجود تهدیدها در برابر خودش می‌داند در سال ۲۰۱۱ افغانستان را ترک کرد و در دنمارک پناهنده شد: «من این وضعیت را که این کودکان روی جاده دارند در زنده‌گی‌ام تجربه کرده‎ام. هنگامی که من کشورم را ترک کردم به جایی رفتم که هیچ کسی را نمی‎شناختم با یک فرهنگ و مردم نو روبه رو شدم. هیچ عضو خانواده‌ام با من نبود وهیچ کس را نمی‎شناختم.»

بانو پوپل نخستین مربی تیم فُتبال بانوان افغانستان بود. او اکنون در مکسیکو تیم فُتبال دخترانی را آموزش می‎دهد که از خیابان‌ها گردآوری شده اند.

قراراست این تیم با کودکان خیابانی ۲۲ کشور دیگر به شمول هند، برازیل وکنیا در جام جهانی کودکان خیابانی از یازده تا هژده هم ماه می در مسکو رویا رویی کند.

خالده پوپل می‎گوید: «من می‎دانم که نداشتن هویت به یک کودک روی جاده به چی معنا است. می‎دانم که نداشتن خانواده به چی معنا است. می‎دانم که چه چیزی مرا کمک کرد تا از وضعیت سخت بیرون به درآیم و آن بازی کردن فتبال بود. بخاطری‎که وقتی فتبال را آغاز کردم یک شبکه دوستان را ایجاد کردم. دوستان تازه زیادی دریافتم که مردمانی بزرگی استند. با این دوستان فشار وسختی‌ها را فراموش کردم.»

برای ماریانا نیکول کودک روی جاده در مکسیکو، فتبال همیشه عقش بوده است اماهرگز فکر نمی‎کرد زمانی فرصت بازی درتیم کودکان روی جاده مکسیکو را به دست آورد: «این فوق العاده شگفتی انگیز است. این باور نکردنی است و همانند یک رویا است. از سوی خالده آموزش می‎بینیم.»

جوی ویت، رییس یک نهاد حمایت کننده کودکان در امریکا نیز می‎گوید: «از این که خالده را این جا درمکسیکو سیتی با خود داریم الهام بخش است.او از بهر این از نزد طالبان فرار کرد که باور دارد هر دختر مستحق بازی کردن فتبال است. اکنون که او این جا با دختران روی جاده تجربه هایش را شریک می سازد ثابت می شود که دختران می توانند به آرزوهای شان برسند.»

خالده پوپل می گوید که می خواهد با کودکان روی جاده درجهان تجربه هایش را شریک بسازد که چگونه توانسته است با چالش ها رویارویی نماید و به آرزوهایش برسد.

هم‌رسانی کنید