تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

یک مرد در بغلان تمامی اعضای خانواده‌اش را کشت

مقام‌های امنیتی ولایت بغلان تأیید می‌کنند که یک مرد تمامی اعضای خانواده‌اش را به قتل رسانیده‌است.

 یک مرد، بامداد دوشنبه (۲۷ حمل) تمامی اعضای خانواده‌اش را در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان، تیرباران کرد و سپس خودش را، نیز به‌قتل رساند.
 
یک منبع امنیتی در ولسوالی بغلان مرکزی می‌گوید که این مرد زمری نام داشت و به‌دلیل مشکلات خانواده‌گی، بامداد امروز خانم، خشو، خانم خسربره و یک مهمان را به‌قتل رساند و پس‌از آن، خودش را نیز با شلیک گلوله، به‌قتل رسانده‌ است.
 
این منبع امنیتی می‌گوید که در این رویداد، چهار زن و یک مرد جان باختند.
 
پولیس بررسی‌ها را دربارۀ این رویداد، آغاز کرده‌است.

افغانستان

یک مرد در بغلان تمامی اعضای خانواده‌اش را کشت

مقام‌های امنیتی ولایت بغلان تأیید می‌کنند که یک مرد تمامی اعضای خانواده‌اش را به قتل رسانیده‌است.

Thumbnail

 یک مرد، بامداد دوشنبه (۲۷ حمل) تمامی اعضای خانواده‌اش را در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان، تیرباران کرد و سپس خودش را، نیز به‌قتل رساند.
 
یک منبع امنیتی در ولسوالی بغلان مرکزی می‌گوید که این مرد زمری نام داشت و به‌دلیل مشکلات خانواده‌گی، بامداد امروز خانم، خشو، خانم خسربره و یک مهمان را به‌قتل رساند و پس‌از آن، خودش را نیز با شلیک گلوله، به‌قتل رسانده‌ است.
 
این منبع امنیتی می‌گوید که در این رویداد، چهار زن و یک مرد جان باختند.
 
پولیس بررسی‌ها را دربارۀ این رویداد، آغاز کرده‌است.

هم‌رسانی کنید