تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

امسال جمعیت کشور به ۳۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن افزایش خواهد یافت

بربنیاد گزارش‌های صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و اداره احصائیه و معلومات، جمعیت افغانستان در سال گذشته میلادی به بیش از ۳۱ میلیون تن رسیده بود و این رقم در سال روان میلادی به بیش از ۳۲ میلیون تن افزایش خواهد یافت.

بربنیاد گزارش‌های‌ صندوق جمعیت ملل متحد و اداره ملی احصاییه و معلومات، جمعیت افغانستان سالانه دو اعشاریه چهارده درصد افزایش می‌یابد که با این حساب تا سال ۲۰۵۰ میلادی جمعیت کنونی کشور به دو برابر خواهد رسید.

محمد اسماعیل رحیمی، معین فنی وزارت اقتصاد، گفت: «رشد اقتصادی ما  دو اعشاریه هفت درصد است که با رشد کنونی جمعیت ما این رشد اقتصادی بسنده نیست. از این رو نیاز است که در دو بخش کار شود؛ هم رشد اقتصادی افزایش یابد و هم به یک رشد مطلوب‌تر جمعیت برسیم تا رفاه عامه تأمین شود.»

گزارش اداره ملی احصاییه که در پیوند با ساختار جمعیت افغانستان در سال روان تهیه شده است،  نشان می‌دهد که  از سی و دو عشاریه دو میلیون جمعیت تخمینی سال روان میلادی، ۵۱ درصد آن را مردان و ۴۹ درصد دیگر آن زنان تشکیل خواهند داد.

از سویی هم اداره ملی احصائیه و معلومات می‌گوید که از مجموع جمعیت افغانستان پنجاه درصد آن کمتر از هژده سال عمر دارند که دراین میان  شانزده اعشاریه دو میلیون تن درک شور به لحاظ اقتصادی وابسته استند.

حسیب الله موحد، معاون فنی اداره ملی احصاییه و معلومات، گفت: «در حقیقت به گونه میانگین هر نفر با یک نفر دیگر وابسته است. به این معنا که هر یک تن از شهروندان ما یک تن دیگر را همچون باردوش با خود حمل می‌کند.»

کوفی کوامی، نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در افغانستان، گفت: «افغانستان دومین جوان‌ترین جمعیت را در سطح جهان دارد. سرمایه گذاری در بخش جوانان و نوجوانان برای توسعه پایدار بسیار مهم است.»

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد گزارش امسالش را با شعار تکمیل فصل ناتمام و اطمینان از حقوق و انتخاب برای همه نشر کرده است که هدف اصلی آن تنظیم خانواده و حق انتخاب زنان در بارور شدن است.

وزارت صحت عامه کمبود بودجه برای بیماران را در کشور از مشکلات اساسی در این بخش می‌داند.

زلیخا انوری، رییس بخش صحت باروری و اطفال وزارت صحت عامه، گفت: «در افغانستان درهر دو ساعت یک زن به علت مشکلات در حامله‌گی و زایمان می‌میرد.»

گلالی صافی، سناتور، گفت: «این که هر خانم باید انتخاب داشته باشد یا حق داشته باشد که خودش انتخاب کند مادر شود یا نشود یا اینکه چند طفل داشته باشد در افغانستان من فکر می‌کنم هنوز یک خیال است.»

بربنیاد گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، جمیعت جهان در جریان امسال با رشد سالانه یک اعشاریه یک درصد  به هفت اعشاریه شش میلیارد تن خواهد رسید و در این بخش افغانستان از کشورهای با رُشد بلند جمعیت سالانه است.

بازرگانی

امسال جمعیت کشور به ۳۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن افزایش خواهد یافت

جمعیت کشور در سال روان میلادی با افزایش دوعشاریه یک درصد، به سی و دو میلیون و دو صد هزار تن خواهد رسید.

Thumbnail

بربنیاد گزارش‌های صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و اداره احصائیه و معلومات، جمعیت افغانستان در سال گذشته میلادی به بیش از ۳۱ میلیون تن رسیده بود و این رقم در سال روان میلادی به بیش از ۳۲ میلیون تن افزایش خواهد یافت.

بربنیاد گزارش‌های‌ صندوق جمعیت ملل متحد و اداره ملی احصاییه و معلومات، جمعیت افغانستان سالانه دو اعشاریه چهارده درصد افزایش می‌یابد که با این حساب تا سال ۲۰۵۰ میلادی جمعیت کنونی کشور به دو برابر خواهد رسید.

محمد اسماعیل رحیمی، معین فنی وزارت اقتصاد، گفت: «رشد اقتصادی ما  دو اعشاریه هفت درصد است که با رشد کنونی جمعیت ما این رشد اقتصادی بسنده نیست. از این رو نیاز است که در دو بخش کار شود؛ هم رشد اقتصادی افزایش یابد و هم به یک رشد مطلوب‌تر جمعیت برسیم تا رفاه عامه تأمین شود.»

گزارش اداره ملی احصاییه که در پیوند با ساختار جمعیت افغانستان در سال روان تهیه شده است،  نشان می‌دهد که  از سی و دو عشاریه دو میلیون جمعیت تخمینی سال روان میلادی، ۵۱ درصد آن را مردان و ۴۹ درصد دیگر آن زنان تشکیل خواهند داد.

از سویی هم اداره ملی احصائیه و معلومات می‌گوید که از مجموع جمعیت افغانستان پنجاه درصد آن کمتر از هژده سال عمر دارند که دراین میان  شانزده اعشاریه دو میلیون تن درک شور به لحاظ اقتصادی وابسته استند.

حسیب الله موحد، معاون فنی اداره ملی احصاییه و معلومات، گفت: «در حقیقت به گونه میانگین هر نفر با یک نفر دیگر وابسته است. به این معنا که هر یک تن از شهروندان ما یک تن دیگر را همچون باردوش با خود حمل می‌کند.»

کوفی کوامی، نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در افغانستان، گفت: «افغانستان دومین جوان‌ترین جمعیت را در سطح جهان دارد. سرمایه گذاری در بخش جوانان و نوجوانان برای توسعه پایدار بسیار مهم است.»

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد گزارش امسالش را با شعار تکمیل فصل ناتمام و اطمینان از حقوق و انتخاب برای همه نشر کرده است که هدف اصلی آن تنظیم خانواده و حق انتخاب زنان در بارور شدن است.

وزارت صحت عامه کمبود بودجه برای بیماران را در کشور از مشکلات اساسی در این بخش می‌داند.

زلیخا انوری، رییس بخش صحت باروری و اطفال وزارت صحت عامه، گفت: «در افغانستان درهر دو ساعت یک زن به علت مشکلات در حامله‌گی و زایمان می‌میرد.»

گلالی صافی، سناتور، گفت: «این که هر خانم باید انتخاب داشته باشد یا حق داشته باشد که خودش انتخاب کند مادر شود یا نشود یا اینکه چند طفل داشته باشد در افغانستان من فکر می‌کنم هنوز یک خیال است.»

بربنیاد گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، جمیعت جهان در جریان امسال با رشد سالانه یک اعشاریه یک درصد  به هفت اعشاریه شش میلیارد تن خواهد رسید و در این بخش افغانستان از کشورهای با رُشد بلند جمعیت سالانه است.

هم‌رسانی کنید