تازه‌ترین خبرها
گوناگون

گفت‌وگوی ویژه: بررسی کتاب "سیاست افغانستان؛ روایتی از درون"

کتاب "سیاست افغانستان؛ روایتی از درون" کتابی است که ابعاد مختلف سیاست را در افغانستان در نظام پس از طالبان بازتاب می‌دهد. در این کتاب نویسنده داکتر رنگین دادفر سپنتا در بارۀ مسایل مختلف از جمله سیاست خارجی و داخلی افغانستان و روابط افغانستان با جهان و مسایل سیاسی و امنیتی کشور بحث کرده است. 

در این کتاب آقای سپنتا می‌نگارد که در چه کارها عامل بوده و در چه کارها شاهد. 

داکتر رنگین دادفر سپنتا در دهه پس از یازدهم سپتامبر در افغانستان در پست‌های مهم حکومت حامد کرزی کار کرده است. سمت‌های که آقای سپنتا در آن ایفای وظیفه نموده عبارت اند  از مشاور حامد کرزی در مسایل بین المللی، مشاور شورای امنیت ملی و وزیر امور خارجه افغانستان. 

در این برنامه، گرداننده لطف الله نجفی زاده گفت‌وگوی ویژۀ را با آقای سپنتا در بارۀ ابعاد مختلف سیاست در افغانستان در نظام پسا طالبان که در کتاب آقای سپنتا به آنها اشاره شده انجام داده است. 

 

گوناگون

گفت‌وگوی ویژه: بررسی کتاب "سیاست افغانستان؛ روایتی از درون"

کتاب "سیاست افغانستان؛ روایتی از درون" کتابی است که ابعاد مختلف سیاست را در افغانستان در نظام پس از طالبان بازتاب می‌دهد. در این کتاب نویسنده داکتر رنگین دادفر سپنتا در بارۀ مسایل مختلف از جمله سیاست خارجی و داخلی افغانستان و روابط افغانستان با جهان و مسایل سیاسی و امنیتی کشور بحث کرده است. 

در این کتاب آقای سپنتا می‌نگارد که در چه کارها عامل بوده و در چه کارها شاهد. 

داکتر رنگین دادفر سپنتا در دهه پس از یازدهم سپتامبر در افغانستان در پست‌های مهم حکومت حامد کرزی کار کرده است. سمت‌های که آقای سپنتا در آن ایفای وظیفه نموده عبارت اند  از مشاور حامد کرزی در مسایل بین المللی، مشاور شورای امنیت ملی و وزیر امور خارجه افغانستان. 

در این برنامه، گرداننده لطف الله نجفی زاده گفت‌وگوی ویژۀ را با آقای سپنتا در بارۀ ابعاد مختلف سیاست در افغانستان در نظام پسا طالبان که در کتاب آقای سپنتا به آنها اشاره شده انجام داده است. 

 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews