تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
جهان

مایکل فلین می‌پذیرد که در بارۀ روابطش با روسیه دروغ گفته بود

این در حالی است که رسانه های امریکا گزارش داده اند جرد کوشنر، داماد دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا به آقای فلین گفته بود که با کشورهای تماس بگیرد.

مایکل فلین، مشاور پیشین امنیت ملی ایالات متحده می پذیرد که در بارۀ روابطش با روسیه، به پولیس فدرال امریکا دروغ گفته بود.

آقای فلین روز گذشته، در دادگاهی در واشنگتن حاضر شد و اتهام هایش را پذیرفت.

او پیش از سوگند وفاداری دونالد ترمپ، در بارۀ برداشته شدن تحریم های ایالات متحده بر روسیه، با سفیر روسیه در واشنگتن گفتگو کرده بود؛ اما به پولیس فدرال گفته بود که این کار را انجام نداده است.

اتهام های مایکل فلین سبب شدند که او تنها بیست و چهار روز پس از رسیدن به سمت مشاور امنیت ملی دونالد ترمپ، از مقامش برکنار شود.

این در حالی است که رسانه های امریکا گزارش داده اند جرد کوشنر، داماد دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا به آقای فلین گفته بود که با کشورهای تماس بگیرد.

با این همه، کاخ سفید اما گفته است در این باره تنها آقای فلین متهم است و کسی دیگر در این پرونده دخیل نخواهد شد.

جهان

مایکل فلین می‌پذیرد که در بارۀ روابطش با روسیه دروغ گفته بود

این در حالی است که رسانه های امریکا گزارش داده اند جرد کوشنر، داماد دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا به آقای فلین گفته بود که با کشورهای تماس بگیرد.

تصویر بندانگشتی

مایکل فلین، مشاور پیشین امنیت ملی ایالات متحده می پذیرد که در بارۀ روابطش با روسیه، به پولیس فدرال امریکا دروغ گفته بود.

آقای فلین روز گذشته، در دادگاهی در واشنگتن حاضر شد و اتهام هایش را پذیرفت.

او پیش از سوگند وفاداری دونالد ترمپ، در بارۀ برداشته شدن تحریم های ایالات متحده بر روسیه، با سفیر روسیه در واشنگتن گفتگو کرده بود؛ اما به پولیس فدرال گفته بود که این کار را انجام نداده است.

اتهام های مایکل فلین سبب شدند که او تنها بیست و چهار روز پس از رسیدن به سمت مشاور امنیت ملی دونالد ترمپ، از مقامش برکنار شود.

این در حالی است که رسانه های امریکا گزارش داده اند جرد کوشنر، داماد دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا به آقای فلین گفته بود که با کشورهای تماس بگیرد.

با این همه، کاخ سفید اما گفته است در این باره تنها آقای فلین متهم است و کسی دیگر در این پرونده دخیل نخواهد شد.

هم‌رسانی کنید