تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

نامۀ روسیه به صلح‌‎خواهان: از مخالفان مسلح پشتیبانی نخواهیم کرد

اعضای حرکت مردمی صلح خواهی، در واپسین پیام‌ شان از حکومت و مردم روسیه می‌خواهند که باید مسکو همچون یک کشور قدرتمند، برهمسایه‌گان افغانستان ازبهر کمک به صلح فشار بیاورد.

اعضای حرکت صلح خواهی مردمی، می‌گویند که روسیه در نامه‌یی تعهد سپرده است که از هیچ گروه مخالف مسلح دولت افغانستان، پشتیبانی نخواهد کرد.

رهبر این حرکت، می‌گوید که سفارت روسیه در کابل در این نامه چگونگی روابط این کشور را با گروه‌های مسلح مخالف دولت به ویژه طالبان روشن ساخته است.

در این نامه آمده است که پیشینۀ روابط روسیه با طالبان ازبهر امنیت شهروندانش در افغانستان و نیز متقاعد کردن این گروه به گفت وگوهای صلح با حکومت افغانستان بوده است.

اقبال خیبر، رهبر حرکت مردمی صلح‌خواهی در این باره می‌گوید: «ما از آنان یک سند نوشتاری دریافت کردیم. در این سند، آنان پذیرفته اند که با جنگ‎‌جویان کمک نکرده اند و پس از این نیز نخواهند کرد.»

این در حالی است که پیش از این، بارها روسیه از سوی شماری از مقام‌‍های حکومت افغانستان و ایالات متحده به تمویل و پشتیبانی از طالبان متهم شده بود.

در همین حال، سفارت روسیه در کابل، در خبرنامه‌یی می‌گوید که با درنظرداشت خواست اعضای حرکت مردمی صلح خواهی، روسیه آمادۀ کمک به آغاز گفت وگوهای صلح حکومت افغانستان با طالبان است.

اعضای حرکت مردمی صلح خواهی، پس از شش روز بست نیشنی در برابر سفارت روسیه، روز پنج‌شنبه (۲۱سرطان) به اعتراض شان در این‌جا پایان دادند و چادر بست نشینی شان را در برابر سفارت پاکستان در کابل پهن کردند.

آنان، می‌گویند تا زمان ناروشنی در برابر این سفارت خواهند ماند و برای عملی شدن خواست‌های شان مبارزه خواهند کرد.

لعل محمد ظهیر، عضو این حرکت مردمی گفت: «تمام خون ریزی‌هایی‌که در افغانستان شده اند، در آن‌ها دست پاکستان دخیل بوده است و ما می‌خواهیم که دیگر از این کار دست بکشند.»

این حرکت مردمی، در حدود چهار ماه پیش پس از آن شکل گرفت که یک ورزشگاه در شهر لشگرگاه آماج حملۀ هراس افگنانه قرار گرفت و در آن، شانزده تن جان باختند و بیش از پنجاه تن دیگر زخمی شدند.

افغانستان

نامۀ روسیه به صلح‌‎خواهان: از مخالفان مسلح پشتیبانی نخواهیم کرد

اعضای حرکت مردمی صلح خواهی، در واپسین پیام‌ شان از حکومت و مردم روسیه می‌خواهند که باید مسکو همچون یک کشور قدرتمند، برهمسایه‌گان افغانستان ازبهر کمک به صلح فشار بیاورد.

تصویر بندانگشتی

اعضای حرکت صلح خواهی مردمی، می‌گویند که روسیه در نامه‌یی تعهد سپرده است که از هیچ گروه مخالف مسلح دولت افغانستان، پشتیبانی نخواهد کرد.

رهبر این حرکت، می‌گوید که سفارت روسیه در کابل در این نامه چگونگی روابط این کشور را با گروه‌های مسلح مخالف دولت به ویژه طالبان روشن ساخته است.

در این نامه آمده است که پیشینۀ روابط روسیه با طالبان ازبهر امنیت شهروندانش در افغانستان و نیز متقاعد کردن این گروه به گفت وگوهای صلح با حکومت افغانستان بوده است.

اقبال خیبر، رهبر حرکت مردمی صلح‌خواهی در این باره می‌گوید: «ما از آنان یک سند نوشتاری دریافت کردیم. در این سند، آنان پذیرفته اند که با جنگ‎‌جویان کمک نکرده اند و پس از این نیز نخواهند کرد.»

این در حالی است که پیش از این، بارها روسیه از سوی شماری از مقام‌‍های حکومت افغانستان و ایالات متحده به تمویل و پشتیبانی از طالبان متهم شده بود.

در همین حال، سفارت روسیه در کابل، در خبرنامه‌یی می‌گوید که با درنظرداشت خواست اعضای حرکت مردمی صلح خواهی، روسیه آمادۀ کمک به آغاز گفت وگوهای صلح حکومت افغانستان با طالبان است.

اعضای حرکت مردمی صلح خواهی، پس از شش روز بست نیشنی در برابر سفارت روسیه، روز پنج‌شنبه (۲۱سرطان) به اعتراض شان در این‌جا پایان دادند و چادر بست نشینی شان را در برابر سفارت پاکستان در کابل پهن کردند.

آنان، می‌گویند تا زمان ناروشنی در برابر این سفارت خواهند ماند و برای عملی شدن خواست‌های شان مبارزه خواهند کرد.

لعل محمد ظهیر، عضو این حرکت مردمی گفت: «تمام خون ریزی‌هایی‌که در افغانستان شده اند، در آن‌ها دست پاکستان دخیل بوده است و ما می‌خواهیم که دیگر از این کار دست بکشند.»

این حرکت مردمی، در حدود چهار ماه پیش پس از آن شکل گرفت که یک ورزشگاه در شهر لشگرگاه آماج حملۀ هراس افگنانه قرار گرفت و در آن، شانزده تن جان باختند و بیش از پنجاه تن دیگر زخمی شدند.

هم‌رسانی کنید