تازه‌ترین خبرها

ارگ: اعضای جدید نهادهای انتخاباتی روز جمعه برگزیده می‌شوند

دو هفته پیش، پس از آن‌که طرح تعدیل قانون انتخابات تأیید شد، رییس‌جمهور غنی رییسان و اعضای پیشین نهادهای انتخاباتی را برکنار به لوی سارنوالی معرفی کرد.

خبرهای ساعت ۶

طلوع‌ نیوز، خبر ساعت شش، ۲۹ حمل ۱۳۹۸

در آستانۀ دیدار احتمالی نماینده‌گان حکومت افغانستان،…

مرکزهای ثبت‌نام‌

 

باید بدانید