تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
جهان

روسای جمهور امریکا و ازبیکستان در بارۀ افغانستان گفت‎وگو کردند

این گفت‌وگو، روی چشم انداز همکاری‎ها میان امریکا و ازبیکستان و نیز دریافت راه حل ها در بارۀ مبارزه با هراس افگنی در منطقه، متمرکز بوده است.

 شوکت میرضیایف، رییس جمهور ازبیکستان و دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا در یک گفت‌وگوی تلفنی، وضعیت افغانستان را به بحث گرفتند.

دفتر رسانه‌های ریاست جمهوری ازبیکستان، در یک خبرنامه‌ می‌گوید که رییسان جمهور دو کشور در بارۀ همکاری‌های دوجانبه به ویژه تأمین امنیت منطقه، ثبات در افغانستان، مبارزه با تروریزم بین‌المللی، مبارزه با افراط گرایی و رادیکالیزم نیز گفت‌وگو کردند.
حمایت از سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در افغانستان، از موضوعاتی دیگری بودند که به گفتۀ خبرنامه، ترمپ و ضیایف در بارۀ آن بحث کرده اند.

روسای جمهور امریکا و ازبیکستان در حالی در بارۀ وضعیت افغانستان گفت‌وگو کرده اند که در ماه جاری میلادی، رییس جمهور غنی نیز در سفرش به ازبیکستان، چندین توافق نامۀ همکاری را با این کشور امضا کرد.

ترمپ، از سیاست خارجی سازنده و تلاش های فعالانۀ ازبیکستان در راستای حفظ روابط نیک و تقویت همکاری ها با کشورهای همسایه و منطقه – که به باور وی، متضمن صلح و ثبات در آسیای میانه است – ستایش کرده است.

دو طرف، تعهدات شان را برای تقویت روابط دوجانبۀ همکاری های استراتیژیک امریکا و ازبیکستان با درنظرداشت احترام متقابل، اعتماد و علایق همدیگر، تجدید کردند.

 به همین ترتیب، در این گفتگو، آقای ترمپ به منظور آنچه که ریاست جمهوری ازبیکستان آن را توسعۀ روابط دو جانبه امریکا – ازبیکستان گفته است، از همتای ازبیکش دعوت کرده است که به ایالات متحده سفر کند.

این گفت‌وگو در آستانۀ جشن کرسمس صورت گرفته است.

بر بنیاد این خبرنامه، دو طرف سال نو میلادی را نیز به همدیگر تبریک گفته اند.

جهان

روسای جمهور امریکا و ازبیکستان در بارۀ افغانستان گفت‎وگو کردند

این گفت‌وگو، روی چشم انداز همکاری‎ها میان امریکا و ازبیکستان و نیز دریافت راه حل ها در بارۀ مبارزه با هراس افگنی در منطقه، متمرکز بوده است.

Thumbnail

 شوکت میرضیایف، رییس جمهور ازبیکستان و دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا در یک گفت‌وگوی تلفنی، وضعیت افغانستان را به بحث گرفتند.

دفتر رسانه‌های ریاست جمهوری ازبیکستان، در یک خبرنامه‌ می‌گوید که رییسان جمهور دو کشور در بارۀ همکاری‌های دوجانبه به ویژه تأمین امنیت منطقه، ثبات در افغانستان، مبارزه با تروریزم بین‌المللی، مبارزه با افراط گرایی و رادیکالیزم نیز گفت‌وگو کردند.
حمایت از سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در افغانستان، از موضوعاتی دیگری بودند که به گفتۀ خبرنامه، ترمپ و ضیایف در بارۀ آن بحث کرده اند.

روسای جمهور امریکا و ازبیکستان در حالی در بارۀ وضعیت افغانستان گفت‌وگو کرده اند که در ماه جاری میلادی، رییس جمهور غنی نیز در سفرش به ازبیکستان، چندین توافق نامۀ همکاری را با این کشور امضا کرد.

ترمپ، از سیاست خارجی سازنده و تلاش های فعالانۀ ازبیکستان در راستای حفظ روابط نیک و تقویت همکاری ها با کشورهای همسایه و منطقه – که به باور وی، متضمن صلح و ثبات در آسیای میانه است – ستایش کرده است.

دو طرف، تعهدات شان را برای تقویت روابط دوجانبۀ همکاری های استراتیژیک امریکا و ازبیکستان با درنظرداشت احترام متقابل، اعتماد و علایق همدیگر، تجدید کردند.

 به همین ترتیب، در این گفتگو، آقای ترمپ به منظور آنچه که ریاست جمهوری ازبیکستان آن را توسعۀ روابط دو جانبه امریکا – ازبیکستان گفته است، از همتای ازبیکش دعوت کرده است که به ایالات متحده سفر کند.

این گفت‌وگو در آستانۀ جشن کرسمس صورت گرفته است.

بر بنیاد این خبرنامه، دو طرف سال نو میلادی را نیز به همدیگر تبریک گفته اند.

هم‌رسانی کنید