تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

وزیر داخله: هراس افگنان توان نگهداری ولسوالی‌ها را ندارند

ویس احمد برمک، وزیرامور داخله می‌گوید که از آغاز سال روان هجری  خورشیدی تاکنون نیروهای دولتی جلو  بیش از دوهزاروپنجصد حمله را گرفته اند.

آقای برمک که در مجلس نماینده‌گان  سخن می‌گفت هرچند  از کمبود امکانات نیروهای  پولیس یاد می‌کند، اما می‌گوید که طالبان توان سقوط دادن و نگهداری ولسوالی‌ها را ندارند.

هرچند مسوؤلیت حمله هفتۀ گذشته بر وزارت امور داخله را گروه داعش پذیرفت و سخن‌گوی وزارت امور داخله شبکۀ حقانی را دراین حمله متهم ساخت، اما  اکنون وزیر امور داخله می‌گوید که عاملان اصلی این حمله تاکنون شناسایی نشده اند.

وزیرامور داخله می پذیرد که حمله کننده‌گان با شیوۀ تازه و به گونۀ آموزش دیده  بر وزارت امورداخله حمله کردند.

برمک بیان داشت:« دو موتر تانکر از وزارت امور داخله درپیش روی این ها ایستاده می شود، همین لحظات است این وسایط که این جا ایستاده می شوند این ها فکر می کنند که دیگر این ها مجال ندارند که توسط موتر داخل وزارت امور داخله شوند عاجل ده نفر مسلح، نه نفر این ها بسیار به گونه برق آسا و بشکل کمندوی حرکت می کنند.»

این مقام بلند پایه امنیتی می‌پذیرد که پولیس با کمبود امکانات روبرو است اما تأکید می ورزد  که طالبان و دیگر گروه‌ها  توان سقوط ونگهداری ولسوالی‌های کشور را ندارند. 

وی در این باره افزود:« بیشتر از دوهزار و پنجصد حملات دشمن را نیروهای امنیتی و دفاعی شما از اول حمل تا همین فعلن که من همرای شما کار می کنم دفع کرده اند.»

اما شماری ازاعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که درحال حاضر چندین ولسوالی ازچند سال به این سو به دست طالبان استند که نیروهای نظامی توان پس گیری آنرا پیدا نکرده اند. 

اقبال صافی، عضو مجلس نماینده‌گان گفت:« وقتی یک ولایت دست به دست می شود دیگر نه روحیه به افراد نظامی می ماند و نه به افراد ملکی.»

الله گل مجاهد، عضو مجلس نماینده‌گان گفت:« برای ما چوکی مهم نیست، برای ما وزارت مهم نیست برای ما زنده بودن مردم مهم است.»

مجلس نماینده‌گان دراین نشست وزیر دفاع و رییس عمومی امنیت ملی را نیزبه مجلس فرا خوانده بود که نیامدن آنان با واکنش‌های در مجلس روبرو شد.

افغانستان

وزیر داخله: هراس افگنان توان نگهداری ولسوالی‌ها را ندارند

این مقام بلند پایه امنیتی می‌پذیرد که پولیس با کمبود امکانات روبرو است اما تأکید می ورزد  که طالبان و دیگر گروه‌ها  توان سقوط ونگهداری ولسوالی‌های کشور را ندارند. 

Thumbnail

ویس احمد برمک، وزیرامور داخله می‌گوید که از آغاز سال روان هجری  خورشیدی تاکنون نیروهای دولتی جلو  بیش از دوهزاروپنجصد حمله را گرفته اند.

آقای برمک که در مجلس نماینده‌گان  سخن می‌گفت هرچند  از کمبود امکانات نیروهای  پولیس یاد می‌کند، اما می‌گوید که طالبان توان سقوط دادن و نگهداری ولسوالی‌ها را ندارند.

هرچند مسوؤلیت حمله هفتۀ گذشته بر وزارت امور داخله را گروه داعش پذیرفت و سخن‌گوی وزارت امور داخله شبکۀ حقانی را دراین حمله متهم ساخت، اما  اکنون وزیر امور داخله می‌گوید که عاملان اصلی این حمله تاکنون شناسایی نشده اند.

وزیرامور داخله می پذیرد که حمله کننده‌گان با شیوۀ تازه و به گونۀ آموزش دیده  بر وزارت امورداخله حمله کردند.

برمک بیان داشت:« دو موتر تانکر از وزارت امور داخله درپیش روی این ها ایستاده می شود، همین لحظات است این وسایط که این جا ایستاده می شوند این ها فکر می کنند که دیگر این ها مجال ندارند که توسط موتر داخل وزارت امور داخله شوند عاجل ده نفر مسلح، نه نفر این ها بسیار به گونه برق آسا و بشکل کمندوی حرکت می کنند.»

این مقام بلند پایه امنیتی می‌پذیرد که پولیس با کمبود امکانات روبرو است اما تأکید می ورزد  که طالبان و دیگر گروه‌ها  توان سقوط ونگهداری ولسوالی‌های کشور را ندارند. 

وی در این باره افزود:« بیشتر از دوهزار و پنجصد حملات دشمن را نیروهای امنیتی و دفاعی شما از اول حمل تا همین فعلن که من همرای شما کار می کنم دفع کرده اند.»

اما شماری ازاعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که درحال حاضر چندین ولسوالی ازچند سال به این سو به دست طالبان استند که نیروهای نظامی توان پس گیری آنرا پیدا نکرده اند. 

اقبال صافی، عضو مجلس نماینده‌گان گفت:« وقتی یک ولایت دست به دست می شود دیگر نه روحیه به افراد نظامی می ماند و نه به افراد ملکی.»

الله گل مجاهد، عضو مجلس نماینده‌گان گفت:« برای ما چوکی مهم نیست، برای ما وزارت مهم نیست برای ما زنده بودن مردم مهم است.»

مجلس نماینده‌گان دراین نشست وزیر دفاع و رییس عمومی امنیت ملی را نیزبه مجلس فرا خوانده بود که نیامدن آنان با واکنش‌های در مجلس روبرو شد.

هم‌رسانی کنید