تازه‌ترین خبرها

فرهنگ و هنر

نمایشگاه نقاشی گروهی در کابل برگزار شد

یکی از این نقاشان می‌گوید که با کارگیری از هنرنقاشی می‌کوشد در از میان برداشتن دُشواری‌ها فرا راه  بانوان در کشور کمک کند.

طلوع‌نیوز در تُوِیتر

@Tolonews