تازه‌ترین خبرها
مجموع: ۶,۷۰۶,۵۳۵ - آخرین به‌روز رسانی در تاریخ

در حملۀ طالبان بر یک مرکز ثبت نام‌ها در نیمروز ۷پولیس جان باختند

یک منبع به طلوع نیوز می‌گوید که طالبان با حمله بر یک مرکز ثبت نام‌ها در ولسوالی چخانسور ولایت نیمروز، هفت پولیس جان باختند و برخی از مواد انتخاباتی نابود شدند.

در حملۀ طالبان بر یک مرکز ثبت نام‌ها در نیمروز ۷پولیس جان باختند

یک منبع به طلوع نیوز می‌گوید که طالبان با حمله بر یک مرکز ثبت نام‌ها در ولسوالی چخانسور ولایت نیمروز، هفت پولیس جان باختند و برخی از مواد انتخاباتی نابود شدند.

Thumbnail

مرکزهای ثبت‌نام‌

انتخابات و امنیت

خبرهای بیشتر

 

باید بدانید