تازه‌ترین خبرها
مجموع: ۸,۹۱۸,۱۰۷ - آخرین به‌روز رسانی در تاریخ

چهل درصد شرکت کننده‌گان انتخابات در هرات زنان بودند

مقام‌های محلی ولایت هرات، می‌گویند که ولایت هرات پس از کابل بیشترین شرکت کننده‌گان را در انتخابات داشت.

چهل درصد شرکت کننده‌گان انتخابات در هرات زنان بودند

مقام‌های محلی ولایت هرات، می‌گویند که ولایت هرات پس از کابل بیشترین شرکت کننده‌گان را در انتخابات داشت.

تصویر بندانگشتی

مرکزهای ثبت‌نام‌

 

باید بدانید