تازه‌ترین خبرها
مجموع: ۸,۹۱۸,۱۰۷ - آخرین به‌روز رسانی در تاریخ

نامزدان حذف شده از فهرست دروازۀ کمیسیون انتخابات را بستند

کمیسیون شکایات انتخاباتی، روز شنبه، نام‌های ۳۵ تن را از فهرست نهایی نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان بیرون کشید.

نامزدان حذف شده از فهرست دروازۀ کمیسیون انتخابات را بستند

کمیسیون شکایات انتخاباتی، روز شنبه، نام‌های ۳۵ تن را از فهرست نهایی نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان بیرون کشید.

تصویر بندانگشتی

مرکزهای ثبت‌نام‌

انتخابات و امنیت

خبرهای بیشتر

 

باید بدانید