تازه‌ترین خبرها

فرهنگ و هنر آرشیف

شنبه, ۲۵ ثور ۲۰۱۷

چهارشنبه, ۲۲ ثور ۲۰۱۷

پنجشنبه, ۰۲ ثور ۲۰۱۷

شنبه, ۲۸ حمل ۲۰۱۷

  • "درویش پنجم" در کابل رونمایی شد

    رهنورد زریاب می‌گوید: «دولت‌مردانی که قدرت دولتی را به دست دارند، هیچ توجهی به فرهنگ کشور ندارند و هیچ ارزشی به فرهنگ کشور قابل نیستند.»

دوشنبه, ۲۳ حمل ۲۰۱۷

یکشنبه, ۲۲ حمل ۲۰۱۷

پنجشنبه, ۱۲ حمل ۲۰۱۷

  • شاخه گلی سرخ و کتاب و قلمی برای صلح

    این جوانان برای لبخندآفرینی به شهروندانی که از رویدادهای ناخوش‌آیند در کشور خسته شده‌اند و از ده‌ها سال به‌این‌سو رؤیای رسیدن به صلح را…

یکشنبه, ۰۸ حمل ۲۰۱۷

طلوع‌نیوز در تُوِیتر

@Tolonews